Micro MBA | İşletme Yönetimi Sertifika Programı

BMI Executive Education | Executive Micro MBA Program

MBA Programı

Program Hakkında

BMI Executive Micro MBA | Yöneticiler için İşletme Yönetimi Sertifika Programı; kurum içerisinde hali hazırda yönetsel görevlerde rol alan iş dünyası profesyonellerinin, kurumun bütünsel yönetimi açısından bilgi setini güçlendirmeyi, farklı departmanlar / fonksiyonlar hakkında bakış açısını geliştirmeyi hedeflemektedir. Böylelikle kurumun stratejisine ve hedeflerine katkı sağlayabilen orta ve üst düzey yöneticiler olarak geliştirmek üzere tasarlanmıştır.


Kurumların bütünsel ve stratejin yönetimine dair günümüzde her yöneticinin sahip olması gereken teknik bilgiler, yönetimsel yetkinlikler ve stratejik bakış açısının kapsama alındığı, toplam 10 gün sürecek olan bu sertifika programında katılımcılar, strateji, finans, pazarlama, insan kaynakları, dijital dönüşüm, hukuk gibi farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Türkiye'nin işletme ve yönetim bilimleri alanlarında en önemli akademisyenleri ve uzmanlarıyla çalışacaklar. Aynı zamanda sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler ve yönetim danışmanları ile gerçekleştirecekleri atölye, koçluk ve deneyim paylaşımı seansları sayesinde, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecekler; pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlik elde edecekler - bakış açılarını genişletme fırsatı yakalayacaklar. 

Genel Bilgiler

Tarihler: 27 Nisan - 2 Haziran 2024

Süre: 60 Saat (5 Haftasonu / 10 Gün)

Gün & Saat: Cumartesi & Pazar / 10:00 - 17:00

Lokasyon: 8 Gün Yüzyüze / Le Meridien Etiler

2 Gün Online / Zoom Vedubox
Sonraki Dönem: Ekim 2024

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 555 818 99 40 - 0 212 273 15 05

ayselyapar@bmieducation.com

Eğitim Alanları

 • Genel Yönetim
 • Strateji & Liderlik
 • MBA

Kimin İçin Uygun

 • Orta - Üst Düzey Yöneticiler
 • Takım & Departman Yöneticileri
 • İşletme Sahipleri & Girişimciler

Hedefler

Executive Micro MBA Programı, katılımcılarına;
 • Yönetim bilimi ve iş dünyası hakkında güncel bilgi seti kazandırır ve yaklaşan trendlere hazırlar, 
 • Bir işletme içerisindeki farklı departmanların işleyişi, fırsat ve zorlukları hakkında farkındalık sağlar, 
 • Kurumun bütünsel yönetimi açısından bakış açısı geliştirmesine katkıda bulunur,
 • Kurum stratejisine, hedeflerine ve başarısına katkı sağlayacak şekilde vizyon geliştirmesine katkı sağlar,
 • Yönetsel yetkinliklerini geliştirme ve inovatif seviyeye taşımasına fırsat oluşturur,
 • Küresel ekonomi, iş dünyası, dijital dönüşüm ile ilgili güncel ve pratik bilgileri aktarır,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, kurumlarda orta ve üst düzey yönetici koltuklarında çalışan iş dünyası profesyonelleri için, BMI akademisyenleri tarafından özel olarak tasarlanmış bir yönetici gelişim programıdır. Programa iş dünyasında en az 7 yıl profesyonel deneyim sahibi, kurumlarında orta - üst düzey yönetici olarak görev alan iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir. Ayrıca mühendislik / teknik kökenli takım lideri, proje yöneticisi, kıdemli danışman gibi roller de kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, programa kendini işletme yönetimi alanında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, aile şirketi yöneticileri ve girişimcilerin katılımı da önerilmektedir. 

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program süresince yapılan uygulama ve grup çalışmalarında başarılı olan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Micro MBA” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

Program İçeriği

Oryantasyon Modülü | Introduction & Welcoming & Networking
  21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları, Liderlik Becerilerini Geliştirmek, Öğrenme & Gelişime Açık Olmak, Yönetici Olarak Kariyer Yönetimi
 1. Modül | Yöneticiler için Strateji ve Liderlik / Stratejik Yönetim 2. Modül | Yöneticiler için Ekonomi & Piyasalar
Stratejik Düşünme & Stratejik Yönetim Makroekonomik Göstergeler, Kavramlar ve Trendler
 Strateji Nedir? Strateji - Planlama - Hedefler Dünya Ekonomisi & Türkiye Ekonomisi Konjonktür Analizi
 Stratejik ve Bütünsel Bakış Açısı & İşletmeye LiderlikEkonomik Görünüm, Kısa - Uzun Dönemli Beklentiler, Finansal Piyasalar
Stratejik Yönetim & Kurum Stratejisine Katkı

Makroeokonomik Dengeler ve Kurum Finans Yönetimine Etkisi

 3. Modül | Yöneticiler için Finans / Finansal Yönetim 4. Modül | Yöneticiler için Muhasebe / Yönetimsel Muhasebe
Temel Kurumsal Finans - Finansal KavramlarFinansal Tablolarlın Analizi & Yorumlanması
Finans, Finansman, Finansal Yönetim - Stratejik Yaklaşım Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Nakit Yönetimi ve Nakit Akım Tablosu
 Finansal Planlama, Finans Stratejisi, Bütçeler & KontrolFinansal Analiz, Finansal Raporlama Standartları, UFRS - UMS
Finansal Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi, Yatırım Kararları

Temel Finans Matematiği & Paranın Zaman Değeri - Kararlar

 5. Modül | Yöneticiler için Pazarlama / Pazarlama Yönetimi 6. Modül | Yöneticiler için Satış & Müşteri İlişkileri Yönetimi
 Pazarlama Kavramları -Stratejik Pazarlama - Durum ve Pazar AnaliziMüşteri Odaklılık, Müşteri Beklentilerinin Analizi, Değer Yaratmak
Ürün / Marka Yönetimi - Markalaşma Süreçleri - İletişim StratejileriSatış - Pazarlama arasındaki İlişki - Müşterilerin Yönetimi & Takibi
 Fiyatlandırma, Dağıtım / Kanal, Tutundurma StratejileriSatış Sonrası Hizmetler - Müşteri Memnuniyeti & Sadakati
Reklam ve Satış Geliştirme - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Satışta İletişim & Satış Ekiplerinin Yönetimi - Satış Stratejisi Oluşturma

 7. Modül | Yöneticiler için İnsan Kaynakları & Kültür / İnsan Kaynakları Yönetimi 8. Modül | Yöneticiler için Hukuk / Temel İş & Sözleşme Hukuku
 İnsan Kaynaklarına Genel Bakış - İK Departmanı Rol & SorumluluklarıHukukun Temel Kavramları & Hukukun İşleyişi
İK Şapkalı Yönetici Olmak - Kurum İçi İletişim, Değerler, Kültür Yönetimi Yöneticileri ilgilendiren Temel İş Hukuku Mevzuatı
 Yöneticiler için Mülakat Teknikleri & İşe Alım Sürecini YönetmekYöneticileri ilgilendiren Temel Borçlar Hukuku Mevzuatı
Performans Görüşmeleri - İK ile İş Ortağı Olarak Çalışabilmek

Sözleşmelerle İlgili Temel Kavramlar, Sözleşme Kurulması, Geçerliliği

 9. Modül | Yöneticiler için Operasyon Yönetimi  / Tedarik Zinciri Yönetimi 10. Modül | Yöneticiler için Teknoloji / Yönetim Bilişim Sistemleri
 Operasyonel Mükemmellik - Operasyon Yönetiminde YaklaşımlarıDijital Dönüşüm, Günümüzde Trend Teknolojiler, Beklentiler
Tedarik Zinciri Yönetimi - Tedarik Zincirinde Referans Modeller Yönetim Bilişim Sistemleri - Kurumlarda IT Yapılanması & Planlaması
 Satınalma Yönetimi - Stratejik Satınalma - Tedarikçi İlişkileriTeknoloji Yönetimi - Rolü ve Kuruma Katkıları - IT Stratejileri
Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi - Depo & Stok - Tahminleme

Teknoloji Yönetiminde İnovasyon ve Proje Yönetimi

Kapanış Modülü | Closure & Peer Learning & Networking
Kurum Kültürü & Değerleri, Liderlerin Kurum Kültürü Oluşturmadaki Rolü & Görevi

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Dr. Murat Durucu

İstanbul Teknik Üniversitesi

Akademisyen

Doç. Dr. Şevket Sayılgan

Marmara Üniversitesi

Akademisyen

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

Piri Reis University 

Vice Rector & Economist

Doç. Dr. Nihan Yıldırım

İstanbul Teknik Üniversitesi

Akademisyen

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

İstanbul Teknik Üniversitesi

Akademisyen

Doç. Dr. Ercan Çalış

Marmara Üniversitesi

Akademisyen

Av. Suat Şimşek

Eke & Simsek Law Consultancy

Managing Partner

Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu

İstanbul Arel Üniversitesi

Vice Chairman of the Board

Dr. Bora Güngören

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Adjunct Lecturer

Dr. Emirhan Altunkaya

Galatasaray Üniversitesi

Akademisyen

Boğaç Goncu

StartersHUB
CEO

Dr. Bülent Sabuncu

Koton
CEO

Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, 10 Gün (5 Haftasonu) boyunca, Cumartesi - Pazar günleri 6 saatlik seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır. 


Program boyunca katılımcılar ;

-  İşletme ve Yönetim Bilimleri alanında Türkiye'nin lider akademisyenleri ve eğitmenleri,

-  Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticileri ve girişimcilerle,

-  Sektörün önde gelen yönetim danışmanlarıyla ve araştırmacılarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler. 


Yaklaşan Dönem: 27 Nisan 2024 - 2 Haziran 2024

Program Süresi: 60 Saat (10 Gün - 5 Haftasonu)

Gün & Saat: Cumartesi - Pazar / 10:00 – 17:00
Lokasyon: 8 Gün Fiziksel (Yüz Yüze - Le Meridien Etiler / Istanbul) / 2 Gün Online (Zoom - Vedubox)

Kontenjan: Maksimum 20 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program süresince yapılan uygulama ve grup çalışmalarında başarılı olan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Micro MBA for Executives” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
Program için kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 70.000TL + KDVolarak belirlenmiştir.

- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır,

- Programa 3 kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 toplu katılım indirimi uygulanmaktadır, 

- BMI Executive Education Programı mezunlarına %25 mezun indirimi uygulanmaktadır,


Kayıt İşlemleri

Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.