Enerji Hukuku ve Piyasaları Sertifika Programı - Online Eğitim
BMI Open Platform

enerji hukuku eğitimi

Program Hakkında

Eğitim programı, günümüzde hızla büyüyen ve giderek daha karmaşık bir hal alan enerji sektörü ile ilgili, sektör profesyonellerine hukuki bilgi ve güncel mevzuat hakkında bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Gerekse serbestleşen enerji sektöründe günümüzde karşılaşılan risk ve aksaklıklara - hukuksal bir bakış açısı ile dikkat çekilerek çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.


Bu çerçevede, mevcut piyasa yapısı ile bunun sınırlarını ve kısıtlarını belirleyen düzenleyici çerçevenin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. BMI tarafından düzenlenen eğitim programında; ilgili mevzuat ile beraber enerji piyasalarında lisanslandırma süreçleri, tariflendirme esasları, toptan piyasaların işleyiş esasları, ayrıştırma prensipleri, enerji piyasalarında rekabet ile ilgili konularda ortaya çıkmış çarpıcı örnek olaylar konunun kamu ve özel sektör deneyimine sahip uzmanları tarafından sunulacaktır.

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: Duyurulacaktır

Süre: 30 Saat (5 Gün)

Gün: Cumartesi - Pazar

Saat: 10:00 - 17:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim

Kontenjan:  20 Kişi

Detaylı Bilgi için

Fatma Ermiş | BMI Education Director

0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74

fatmaermis@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program İçeriği

Eğitim İçeriği

Modül 1 - Giriş - Enerji Hukukuna Giriş

 • Enerji Hukuku Genel Yaklaşım
 • Enerji Hukuku Tarihçesi
 • Hangi Konular Enerji Hukuku Kapsamında Yer Alır?
 • Regülasyon yapıları

Modül 2 - Elektrik Piyasası

 • Elektrik Piyasası Teknik Kavramlar
 • Elektrik Piyasası Aktörleri
 • Elektrik Piyasası Faaliyetleri
 • Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi 
 • Elektrik Piyasası Lisanslama Süreçleri
 • Hibrit Enerji Santralleri
 • 5346 Sayılı Kanun Kapsamında Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizması (YEKDEM)  ve Alım ve Garantileri

Modül 3 - Petrol Piyasası

 • Petrol Piyasasına Giriş
 • Petrol Piyasası Aktörleri
 • Petrol Piyasası Faaliyetleri 
 • Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi 
 • Petrol Piyasası Lisanslama Süreçleri
 • Petrol Piyasası Sözleşmeleri   

Modül 4 - Doğalgaz Piyasası

 • Doğalgaz Piyasasına Giriş
 • Doğalgaz Piyasası Aktörleri
 • Doğalgaz Piyasası Faaliyetleri 
 • Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi 
 • Doğalgaz Piyasası Lisanslama Süreçleri
 • Doğalgaz Piyasası Sözleşmeleri 

Modül 5- Giriş - Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası

 • LPG Piyasasına Giriş
 • LPG Piyasası Aktörleri
 • LPG Piyasası Faaliyetleri
 • Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi 
 • LPG Piyasası Lisanslama Süreçleri
 • LPG Piyasası Sözleşmeleri

Modül 6- Giriş - Elektrik Piyasası Sözleşmeleri

 • Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
 • Elektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
 • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
 • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması    
 • Toptan Satış Seviyesindeki Sözleşmeler 
 • EFET Sözleşmesi
 • Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
 • Perakende Satış Sözleşmesi 
 • Serbest Tedarik Sözleşmeleri 
 • Uyuşmazlık Örnekleri

Modül 7 - Enerji Piyasaları ve Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kanunu'ndaki Temel Hükümler,

 • Elektrik Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi

 • Petrol Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi

 • Doğal Gaz Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi

 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi

 • Rekabet Sorunları ve Alınan Önlemler

 • Rekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu

Modül 8- Enerji Piyasaları Yargı Kararlarının İncelenmesi

Elektrik Piyasaları Yargı Kararları
Kamu hizmeti kavramı ve elektrik piyasası faaliyetleri
 • Kamulaştırma
 • Lisans İptali, Süre Uzatmama, EPDK Kararları ve Yönetmelik İptal Başvuruları
 • Mücbir Sebep
 • Kayıp Kaçak Bedeli
 • Tarife Bileşenleri ve Tüketiciler Tarafından Açılan Davalar

Petrol ve LPG Piyasaları Yargı Kararları

 • Lisans Sahiplerinin Yükümlülüklere Aykırılığı
 • Dağıtıcı Lisansı, İkmal Kısıtları
 • Bayilik Lisansı, Başka Dağıtıcı veya Bayilerden Akaryakıt İkmali Yapılmaması
 • EPDK  Tavan  Fiyat  Uygulaması  ve Yaptırım
 • EPDK’nın Denetim Yetkisi Lisanssız Faaliyet Yürütme Bayi Uyuşmazlıkları
 • Doğal Gaz Piyasası Yargı Kararları 
 • EPDK’nın Düzenleme Yetkisi 
 • Lisanssız Faaliyet
 • Serbest Tüketiciler ve Görevli Mahkemeler
 

Modül 9- Uluslararası Enerji Yatırımlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • Yatırım ve “Uluslararası”lık kavramları
 • Uluslararası Sözleşmeler
 • Uluslararası tahkim mekanizmaları
 • Uygulanacak Hukuk ve Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı

Modül 10- Enerji Projelerinin Finansmanı

 • Uluslararası Arenada Proje Finansmanı Uygulamaları
 • Proje Finansmanı ve Anahtar Teslim İnşaat (EPC) Sözleşmeleri
 • Türkiye’de proje finansmanı ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve Çözüm Önerileri

Modül 11- Enerji ve Çevre Hukuku

 • Enerji Sektöründe Çevre Hukuku Sorunları
Eğitmen Kadrosu

Eğitmen Kadrosu

Burak Dimici | Kurucu Ortak - Founding Partner at Dimici Aksoy

“Dimici Aksoy Hukuk Bürosu”nun kurucu ortağıdır.

Çok uluslu bir şirketler topluluğu olan AES Corporation’ın (“AES”) Türkiye’deki iştiraklerinde hukuk müşaviri ve yasal uyum müdürü olarak görev yapmış; aynı zamanda AES’nin sırasıyla IC Holding ve Koç Holding ile kurmuş olduğu ortak girişimlerde de aynı görevleri başarıyla yürütmüştür. Daha öncesinde ise uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul ofisinde özellikle enerji, altyapı ve maden hukuku konularında kıdemli avukat olarak danışmanlık hizmeti vermiştir.

2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hukuk müşaviri olarak görev almış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC) hakkında hukukî destek sağlamış ve doğalgaz tedariki için uluslararası sözleşmelerin müzakerelerinde yer almıştır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin düzenleyici kurum işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, her ihtiyaca ve duruma özel hukukî yapılar oluşturulması, ortaklık görüşmelerinin yürütülmesi ve ortaklık/ortak girişim sözleşmeleri, anahtar teslim inşaat sözleşmeleri ile proje finansmanı işlemlerine ilişkin çalışmalar; yasal uyum programlarının geliştirilmesi ve şirket içi soruşturmaların yapılması konularında tecrübe sahibidir.

Dimici Aksoy 1200 hukuk bürosunun üyesi olduğu global bir network olan IR Global Türkiye Enerji Hukuku münhasır üyesidir.

Prof. Dr. Mustafa Erkan |  Marmara Üniversitesi – Özel Hukuk Bölümü

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2020 -Devam Ediyor.

Eğitim Bilgileri

Doktora, University of Exeter, Hukuk, Hukuk, İngiltere 2004 -2009

Yüksek Lisans, University of Leicester, Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, İngiltere 2002 -2003

Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye 1995 -1999

Mesleki Deneyim

Arabulucu, Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabulucu,2020 -Devam Ediyor

Avukat, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu,2000 -Devam Ediyor

Engelliler Komisyonu Başkanı, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2014 -2016

Bologna Esgüdüm Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2012 -2016

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011 -2015  

Farabi Koordinatörü, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011 -2015

Farazi Dava Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2013 -2014        

 Enerji Hukuku, Uluslararası Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlıkların Çözümü, Miletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Enerji Yatırımlarında Politik Riskler ve Önlenmesi, Miletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Miletlerarası Ticaret Hukuku, Miletlerarası Tahkim Hukuku, Arabulucuk dersleri vermektedir.

Bilimsel kuruluşlarda üyelikleri olup bilimsel hakemlikler yapmaktadır.

Bilimsel Kongre ve Sempozyum Organizasyonlarında yer almaktadır. Davetli olarak da pek çok kongre ve sempozyumda yer almaktadır.

Bilimsel danışmanlıklar yapmaktadır.

Kitapları ve dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

Av. Necdet Can Artüz LL.M. - Managing Associate at Bozoğlu İzgi Attorney Partnership

2012 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Can Artüz, LL.M. olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi Üniversitesi'nde yaptığı staj sırasında, özellikle anti-trust, tüketicinin korunması, enerji düzenlemesi ve dava konularına odaklanan lider bir iş danışmanlığı firmasında çalıştı. 

Fırat-İzgi Avukatlık Ortaklığı'na ortak olarak katıldıktan sonra ağırlıklı olarak enerji hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku ve ticari davalara odaklandı. Karmaşık ticari uyuşmazlıklar konusunda hatırı sayılır deneyim kazandı ve çözümlerinin her aşamasında aktif rol aldı. Can Artüz, söz konusu uzmanlık alanlarında Fırat-İzgi Avukatlık Ortaklığı bünyesinde çok uluslu firmaları temsil etmeye ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Av. Mehmet Feridun İzgi LL.M. - Managing Associate at Bozoğlu İzgi Attorney Partnership

2001 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olan Mehmet Feridun İZGİ, 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Şu anda Yeditepe Üniversitesinde Özel Hukuk Doktora çalışmalarına tez aşamasında devam eden Feridun İzgi, 2011 yılında Columbia Üniversitesinde üç yarıyıl boyunca Misafir Doktora Adayı olarak araştırmalar yapmış ve gözlemde bulunmuştur. 2008 ile 2010 yılları arasında ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş.’de hukuk müşavirliği yapmış olan İzgi, 2010 ile 2012 yılları arasında ACTECON Danışmanlık A.Ş.’de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere özellikle elektrik ve doğal gaz piyasalarıyla ilgili olarak regülasyon danışmanlığı yapmıştır. Çalışmalarını Enerji Hukuku, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanlarında yoğunlaştıran Feridun İzgi, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 2013 yılında kurduğu Fırat İzgi Avukatlık Ortaklığı’nda Kurucu Ortak olarak çalışmaya devam eden Feridun İzgi, aynı zamanda Uluslararası Barolar Birliği’nin (IBA) Enerji Hukuku Komitesi, İstanbul Barosu’nun Enerji Hukuku İcra Kurulu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) üyesidir. İzgi, 2017 yılında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu arabuluculuk eğitimi ve sınavını başarıyla tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almıştır. İzgi aynı zamanda bir marka vekilidir.

Dr. Muzaffer Eroğlu | Kocaeli Üniversitesi – Özel Hukuk

Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2020 -Devam Ediyor.

Eğitim Bilgileri

Doktora, University Of London-Queen Mary And Westfield Colege, Ticaret Hukuku, İngiltere 2004 -2007

Yüksek Lisans, University Of Kent At Canterbury, Ticaret Hukuku, İngiltere 2002 -2003

Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye 1996 -2000

Mesleki Deneyim

Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2010 – devam ediyor.

Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2008 -2010

Öğretim Görevlisi, University Of London-Queen Mary And Westfield Colege, Hukuk Fakültesi, Hukuk ,2005 -2008

Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Kara Ticaret Hukuku, Enerji Hukuku dersleri vermektedir.

Bilimsel Kongre ve Sempozyum Organizasyonlarında yer almaktadır.

Kitapları ve dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

Av. Orhan Yavuz Mavioğlu LL.M. - Managing Partner of ADMD

2005 yılından itibaren ADMD Avukatlık Bürosunun yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır. Büromuzun idaresinin yanı sıra finans kurumları ve ticaret şirketlerine yönelik olarak başta birleşme ve devralmalar, şirket işlemleri ve vergi uyuşmazlıkları gelmek üzere farklı ve çeşitli alanlarda müvekkillerine hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Sayın Mavioglu ADMD'ye katılmadan önce Altheimer & Gray isimli A.B.D. menşeli bir avukatlık firması ile işbirliği içerisinde çalışan Özel & Özel Avukatlık Bürosunda, Arthur Andersen ve Ernst & Young uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde avukat olarak çalışmış ve ayrıca Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu nezdinde 'Hukuka Giriş' ve 'İdare Hukuku' dersleri vermiştir.

Sayın Mavioğlu, hukuk lisansı eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Kendisi ayrıca Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsünde İngilizce Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mali Hukuk ve A.B.D. New York, Columbia Üniversitesinde A.B.D. hukuku alanları üzerinde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır.

Av. Orhan Yavuz Mavioğlu 2000 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır ve kendisi 2004 yılında A.B.D. New York Baro Sınavını da başarıyla geçmiştir. Sayın Mavioğlu Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Kurumu nezdinde 2001 yılından itibaren marka ve patent vekilidir.

Av. Duygu Alkan | LL.M. - Managing Partner of ADMD

ADMD Avukatlık Bürosu kurucu ortaklarından biri olup, 2004 yılından itibaren ADMD Dava ve İcra İşlemleri Bölümünün idarecisi olarak görev yapmaktadır. İdari görevlerinin yanı sıra Sayın Alkan başta ticari, medeni, idari ve cezai konularda uyuşmazlıkların çözümü, alacak tahsili, iş ve rekabet hukukları gelmek üzere farklı ve çeşitli alanlarda müvekkillerine hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Sayın Alkan ADMD'ye katılmadan önce Ergun Özer Avukatlık Bürosunda ve Ernst & Young uluslararası bağımsız denetim şirketinin Türkiye temsilciliğinde ve avukat olarak çalışmıştır.

Sayın Alkan hukuk lisansı eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Kendisi ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesinde ticaret hukuku alanında yüksek lisans çalışması yapmıştır. Av. Duygu Alkan 2002 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır.

Av. Mehmet Suat KAYIKCI LL.M. - Partner & Energy Lawyer at LBF Partners

2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcılığı görevine başlamış, Ocak 2008’de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.

Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitici ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan eğitmenimiz, Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır. İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır. 

İlker Fatih KIL  LL.M. - Senior Associate at Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Attorney Partnership

EPDK

Enerji Uzmanı – Denetim Dairesi

·  Enerji piyasalarına yönelik 100’ün üstünde soruşturmanın sonuçlandırılması

·  Enerji Uzman Yardımcıları ve Enerji Bakanlığı Müfettişlerinin eğitimleri de dahil olmak üzere birçok eğitimde eğitici olarak yer alınması

·  EPDK’nın protokol yaptığı kurumlardaki denetim personellerinin enerji ve kaçakçılık mevzuatı eğitimleri

·  Enerji Piyasasında İkincil Mevzuat Çalışmaları

·  EPDK Eğitim Komisyonu Üyeliği (2014-2017)

·  Birçok Enerji Uzman Yardımcısının uzmanlık değerlendirmesinde Jüri Üyeliği


Eğitim

•  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Doktora, 2014– …, Özel Hukuk, Borçlar Hukuku (Tez Aşaması)

•  Pennstate Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013, Uluslararası Enerji ve Ticaret Hukuku

•  Enerji Piyasalarının Düzenlenmesi Eğitimi, 2008 Michigan State Üniversitesi

•  EPDK’da Elektrik Piyasası, Doğal Gaz Piyasaları ve Petrol Piyasasına İlişkin Muhtelif Eğitimler

•  Kamu İhale Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi, Barolar Birliği,2008

•  Aktüerya Hesaplamaları Eğitimi, Barolar Birliği,2018

•  Nitelikli Ticari hesaplamalar Eğitimi, Başkent Üniversitesi,2019

•  İdare Hukuku Yüksek Lisansı, (Tez aşaması)  (Ankara Üniversitesi)

•  Medeni Hukuk Yüksek Lisansı, (Tez aşaması)  ( Gazi Üniversitesi)

•  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002

Katılımcı Profili & Belgelendirme

Katılımcı Profili

Enerji sektöründe çalışan iş profesyonelleri için sektörde karşılaşılabilecek sorunlar ve güncel mevzuatlar ile ilgili bilgi aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.  Bu doğrultuda farklı departmanlarda çalışan danışmanlar, departman ve ekip yöneticileri, hukuki süreçlerden sorumlu olacak yönetici / yönetici adaylarının katılımı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra sözleşme hazırlayan, inceleyen, imzalayan her seviyeden yöneticinin katılımı önerilmektedir. 

Ayrıca enerji hukuku konusunda bilgilerini güncellemek isteyen avukatlar, işletme sahipleri, işveren vekillerinin katılımı da eğitim hedefleri ile uyuşmaktadır.

Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir. 


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Kayıt & Ücret Bilgileri

Kayıt Bilgileri

Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.


Detaylı Bilgi için; Fatma Ermiş | BMI Education Director | 0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74 | fatmaermis@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Ücret Bilgileri

Kişi Başı Program Bedeli; 3.729 TL + %18 KDV

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarıyla ödenebilmektedir. 

- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.