Etkin Yöneticilik ve Liderlik Sertifika Programı

Online Eğitim Programı - BMI Uzmanlık Eğitimi

Yönetici Yetkinlikleri

Program Hakkında

Yöneticiler, stratejilerin hayata geçirilmesinde çalışanların verimli ve etkin şekilde katkı sağlamasında büyük öneme sahipler. Bu noktada gerekli yetkinliklere sahip olmaları önem kazanmaktadır. Yöneticilerin, ekiplerin motivasyonunu yüksek tutarak zaman ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmaları beklenirken; hızla güncellenen iş dünyasında kendisini, ekibini ve işini güncel tutması gerekiyor. Başarılı sonuçlar elde edebilmek adına ekipler ile iletişim ve koordinasyonu kadar diğer ekiplerle ve üst yönetim ile olan etkileşimindeki başarısına bağımlı durumda.


Eğitim, her düzeyden yöneticinin ihtiyaç duyacağı bu bilgi ve becerileri aktarmayı; bu teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmeyi amaçlamaktadır.


Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara derinlemesine bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

 • Her Yöneticinin Sahip Olması Gereken Temel Yönetsel Yetkinliklerin Gelişimi, 
 • Kişisel gelişim analizi ile güçlü ve gelişim yönlerinin fark edilmesi, 
 • Ekip ve çalışma arkadaşlarına ilişkin gelişim yönlerinin fark edilmesi ve doğru iletişim, 
 • Kurum Hedeflerine ve Stratejisine Uygun Ekip Yönetimi, Sorumluluk Alma, İletişim Becerileri.

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 11 Aralık 2021

Süre: 30 Saat (5 Gün)

Gün: Cumartesi - Pazar 
Saatler: 10:00 - 17:00 

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim

Kontenjan: 20 Kişi

Detaylı Bilgi için

Fatma Ermiş | BMI Education Director

0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74

fatmaermis@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program / Eğitim İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program / Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

Modül 1 - Etkin Yöneticilik & Yönetime Giriş

 • Yönetici Nedir? İdareci Yönetici Farkları Nelerdir?
 • Liderlik Tanımları
 • Lider Yöneticilik Nedir?
 • Fasilitasyon Nedir?
 • Yönetici Fasilitatör olursa…
 • Etkinlik nedir? Nasıl etkin olunur?
 • Etkin İletişim
 • Etkin Yönetimden Beklenen Sonuçlar

Modül 2 - Değişimi Etkin Yönetme

 • Değişimde Temel Kavramlar
 • Değişim İhtiyacı
 • Değişimi Yönetmek
 • Stratejik Değişimin Yönetimi
 • Stratejik Çeviklik
 • Hedeflerle Yönetim ve Anayol Haritası Oluşturmak
 • Değer Katmak
 • Yeniden Yapılanma (Re-organizasyon)
 • Değişim Dinamikleri
 • Değişim Süreci Gelişimi
 • Başlamanın Zorlukları
 • Sürdürenin Zorlukları
 • İyileştirme Zorlukları
 • Değişim Adımları
 • Risklerin Yönetimi ve Sonuçları
 • Değişim Engelleri

Modül 3 - Çatışma Yönetimi - Stres Yönetimi

 • Çatışma ve Stres Oluşumunda Birleştirici güç; iletişim
 • Çatışma nedir? Çatışmayı Kim Çözebilir? Çatışmaya Doğru Gidiş
 • Çatışma ve Stres Ortamında Kişisel ve Kurumsal Boyutta İlişki Yönetimi
 • Yönlendirmede Güçlü Bir İfade için Neler Gerekir?
 • Çatışma Çözümünde Algılama Kapasitesinin Önemi ve Rolü
 • Temel Çatışma Nedenleri, Çatışma Türleri ve Etkileri
 • Çatışmaya Neden Olan Kızgınlıklar, Kızgınlığın Yönetimi ve İfade Şekilleri
 • Çatışma Yönetiminde Uygulayabileceklerimiz
 • Çatışma Oluşumunu Engellemede İknanın Rolü
 • Kişiler Arası İlişki Yönetiminde İkna Teknikleri
 • Çatışma Oluşumunu Engelleyecek İkna Yöntemleri
 • Stres nedir? Belirtileri Nelerdir? Ben Kimim? Stresli Miyim?
 • Stres Sırasında Organizmada Meydana Gelen Değişiklikler
 • Genel Hatları ile Stresi- Olumlu ve Olumsuz Stresin Hayatımıza Etkileri
 • Stres Kaynaklarınızı Tanımlama - Farklı Stres Kaynakları ve Yönetimi
 • Örgütsel Yapıya Bağlı Stres Kaynakları
 • Stresle Başa Çıkmada Örgütsel Stratejiler
 • Stresinizi Yönetin Çünkü Yok Edemezsiniz
 • Stres Yönetimi Konusunda, Yaşam Tarzı Olarak Alınabilecek Önlemler
 • Stresle Baş Edebilme Yolları

Modül 4 - Zamanı ve İşi Planlayarak Yönetme

 • Çok Yoğunum, Zamanım Yok!.
 • Zamanı Kontrol Etmenin Yolları
 • Zaman Neden Yavaş, Neden Hızlı?
 • Psikolojik Zamanın Faktörleri
 • Zaman Tuzakları
 • Zamanı İyi Kullanmanın Yolları, Artıları
 • Zamanı Planlama İçin Yöntemler
 • Zaman Kaybettiriciler
 • Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler
 • Kişisel Performans Düzeyleri
 • Etkin ve Verimli Olmak
 • İş Verimliliği İçin Hedef Belirleme
 • İş Verimliliği ve Zaman İlişkisi
 • İşi Planlama

Modül 5 -İletişim Becerileri

 • Neyi, Nasıl Söylemeliyiz?
 • Sözel İletişimin Olmazsa Olmazları

  Etkili Dinleme Becerileri

  Soru Sorma Becerileri

  Empati Becerileri

  Etkili Geri Bildirim Verme-Alma

  1. Ben Dili – Sen Dilinin Etkin Kullanımı
  2. Beden Dili ve Ses Tonunun Etkin Kullanımı
  3. Müşteri ile İletişimde Engelleri Aşmak
  4. İletişimde Engelleri Aşmak

  Modül 6 - Takım Yönetimi ve Motivasyon

  • Takım Olmak ve Takım Bilinci - Etkili Takımların Özellikleri
  • Takım Ruhu Nasıl Yaratılır?
  • Her İnsan Bir Takımın Üyesidir.
  • Biz Bilinci Nasıl Yaratılır? - Takım Oluşturma
  • Başarılı Takımların Özellikleri ve Yönetimi
  • Sinerji Nedir? Takımda Sinerji Sağlama
  • Sinerji Yaratan Dil Modelleri ve Takım İçi İletişim Nasıl Olmalıdır?
  • Takım Çalışmasını Etkileyen Unsurlar
  • Motivasyon Nedir? - Sınırlayıcı İnançları Tanıyın
  • Motivasyon Becerileri Çemberleri - İşyerinde Motivasyon
  • Başarıya Götüren Altı Alışkanlık
  • Yapıcı Geribildirimleri Kullanmak
  • İş Hedeflerinizde Avantaj Sağlayın, Hedef Belirlemenin Gücü
  • Başarı Kriteriniz Nedir? - Davranış Kalıplarınız
  • İnsanların Düşünme Tarzlarını Tanıyın
  • İçsel Ekibinize Koçluk Yapın
  • Motivasyonu Kaybetmemek İçin İpuçları
  • Takımlara Motivasyon Kazandırmak
  • Motive Eden Yönetici Olmak - Motive Edici İletişim

  Modül 7 - Delegasyon 

  • Organizasyon ve Yönetim Anlayışının Gelişimi
  • Organizasyon Tasarımı: Yapının Oluşturulması
  • Yapıyı ve İşleyişi Etkileyen Unsurlar
  • Organizasyon ve Yönetim İlişkilerine Farklı Yaklaşımlar
  • Hiyerarşi ve Kontrol Alanı
  • Yetki ve Sorumluluk Kavramları - Yetkinin Devredilmesi
  • Yetki Devrinde Karşılaşılan Korunlar
  • Amaç Birliğinin Sağlanması
  • Astların Yetiştirilmesi ve Etkili Yönlendirme
  • Astların Güçlendirilmesi: Empowerment
  • Güven ve Anlayış Ortamının Geliştirilmesi
  • Yetki Devrinin Kolaylaştırılması
  • İletişimin Geliştirilmesi
  • Şirket Kültürünün Oluşturulması

  Modül 8 - Müzakere Teknikleri - İkna Becerileri

  • Müzakere Nedir?  - Müzakere Durumunun Özellikleri 
  • Müzakere ve Pazarlık - Müzakere Alanı 
  • Müzakerede Hatalar  - Müzakere Stratejileri 
  • Müzakere Uygulaması - Müzakere Taktikleri 
  • Karşılama Taktikleri - Müzakerede Bomba Sorular 
  • Müzakerede Sorun Olabilecek Alanlar 
  • İknanın Psikolojisi - İkna İçin Doğru Dil Kalıpları 
  • İkna Etmek İçin Dinlemek - İkna Etmek İçin Empati 
  • Temel İtirazları Karşılama - İkna ve Aristo 
  • Ethos, Pathos ve Logos 
  • Pathos’u Doğru Kullanmak – Duygulara Hitap Etmek 
  • İnsanın Temel Dürtüleri - Temel İkna Teknikleri 
  • Cialdini ve İknanın 6 Silahı - Motivasyon ve Argümantasyon 
  • İkna Edici Konuşmanın Yapısı 
  • Kaliteli Argüman Sunmanın Temel Prensipleri 
  • Argümantasyonun Temelini Oluşturan Prensipler

  Modül 9 - Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

  • Problem ve Problem Çözme Kavramı
  • Doğru İletişimin Problem Çözmede Önemi
  • Problemi Çözmenin Önündeki Engeller/Yöntemler
  • Güçlü Alan Analizi
  • Problem Çözümünde Yaklaşımlar, Analiz Yöntemleri
   • Kök Neden Analizi
   • Kök Neden Analizi’nin Tanımlanabilir Aşamaları
  • Sürekli Geliştirme Teknikleri
  • Kök Neden Analiz Teknikleri
  • Deming Yaklaşımı
  • Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri
  • Karar Verme Teknikleri
  • Yönetimde Karar Verme Süreci
  • Etkin Kararlar için Mantıksal ve Yaratıcı Düşünce
  • Stratejik Kararlar ve Kararı Kolaylaştıran Teknikler
  • Karar Verme Stratejileri
  • Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler 

  Modül 10 - Yöneticiler için Koçvari Yaklaşımlar & Mentorluk

  • Koçluk ve Mentorluk Kavramları
  • Durumsal Liderlik Kavramı
  • İnsan Beyninin İşleyişi ve Yöneticilik İçin Önemi
  • Koç/Mentor Vari Yönetici Özellikleri ve Güvenli Duruş
  • Yeni Neslin Yönetim Beklentisi ve Koçvari Yönetim Tarzı Uyumu
  • Güvene Dayalı Liderlik - Güvenilir Lider Olmak
  • Otorite Kurmadan Yönetmek - Etkin Delegasyon
  • Ekip içi gelişim alanlarını tespit etmek & yönetmek
  • Gelişime ilham veren ve tetikleyen Yönetici Olmak
  Eğitmen Kadrosu

  Eğitmenlerimiz

  Evren Aksoy | Trainer and Performance Development Consultant / Executive Coach

  Avusturya Lisesi, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü, Londra Middlesex University Pazarlama Yüksek Lisansı ve son olarak Erickson College Koçluğun Sanatı ve Bilimi programını tamamlamıştır. İş yaşamına Pricewaterhouse Coopers firmasında denetim alanında başlamış ve daha sonra keskin bir dönüşle pazarlama ve satış alanına yönelmiştir. 2000 yılında Royal Dutch Shell ile tanışmış, Londra’da görev almıştır. 2 yıl İngiltere ve İskoçya’da Analiz ve Danışmanlık, Stratejik Planlama, e-business gibi farklı alanlarda çalıştıktan sonra Türkiye’ ye dönerek Shell Türkiye’ de ürün müdürü olarak çalışmaya başlamış, Shell & Turcas birleşmesinin ardından sırasıyla Türkiye Pazarlama Müdürlüğü, Avrupa ve Afrika kıtası Otomotiv Sektör Satış Müdürlüğü, Shell İtalya Satış Müdürlüğü, Shell Güney Afrika Ticari Müdürlüğü rollerini üstlenmiştir. 2008 yılında profesyonel kariyerine paralel olarak satış, pazarlama, yönetim ve liderlik eğitimleri vermeye ve bu konularda koçluk yapmaya başlamıştır.

  Son olarak Shell’de Madeni Yağlar ürün uygulamaları konusunda Global Pazarlama Müdürü olarak 3 yıl görev yapan ve 16 yıllık Shell kariyerine Kasım 2016’da son veren Evren Aksoy, 2 yıldır ISO 1000 üyesi bir şirkette satış ve pazarlama koçluğu ve yönetim danışmanlığı vermekte ve farklı kurum ve kişilere Pazarlama, Satış, Yönetim ve Liderlik konularında danışmanlık profesyonel koçluk ve eğitmenlik yapmaktadır.

  Prof. Dr. Vala Lale Tüzüner | İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi

  1968 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Özel İtalyan Lisesi’nde tamamlamasının ardından, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) İşletme Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Personel Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu.  Aynı yıl içinde İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı tezi ile doktora unvanını almıştır. 2006 yılında Doçent unvanını, 2012 yılında ise profesör unvanını almıştır. Aynı fakültede çalışmaya devam eden eğitmenimiz, “İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)”, “Global İKY”, “İK Analitiği”, “İKY’de Güncel Konular” vb. dersleri lisans ve lisans üstü programlarda vermektedir. “İKY’de Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları” başlıklı kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, yazarın ulusal ve uluslararası düzeyde eserleri literatürde yer almaktadır.                                   

  Aslı Funda ERİŞKEN | Okan Üniversitesi -  Öğretim Görevlisi, Eğitim Danışmanı, Kişisel Gelişim Uzmanı, Yazar

  İşletme eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra öğrenim hayatına Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programında devam etmiştir. İş hayatına dijital kart sistemleri konusunda faaliyet gösteren firmada başlamış sonrasında mobil iletişim alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin değerli firmalarında aktif olarak görev almıştır. Bu dönem içerisinde Kültür Üniversitesi “Profesyonel Eğitimci” programını tamamlamış ardından iş yaşamına Eğitim Uzmanı olarak devam etmiştir. Tecrübe, eğitim ve bilgi birikimi sonrasında Yönetim Danışmanlığı yapmaya başlamıştır.

  Yurt dışında eğitimlere katılmakta yenilikleri sürekli takip etmekte ve tüm bu tecrübe ve bilgi birikimini paylaşmak üzere Eğitim ve Yönetim Danışmanı olarak eğitimler vermektedir. İletişim başlıca uzmanlık alanı olmakla birlikte; Görsel Satış ve Yaratıcılık, Müşteri İlişkileri, Stres Yönetimi, Kurumsallaşma Sürecinde Etkin Metodlar, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Etkili Konuşma, Beden Dilinin Etkin ve Pozitif Kullanımı, İnsan Kaynakları İş Süreçleri, Etkili Mülakat Teknikleri, Motivasyon Teknikleri, Liderlik, Etkili Yazışma Teknikleri, Ekip Çalışması, Outlook Yönetimi ile E-posta da haberleşme etiği eğitimleri vermektedir. Ayrıca Yönetici Asistanlığı eğitimlerinin ülkemizde de uygulama çalışmaları tarafından yapılmaktadır.

  Gamze Su | Kurumsal Gelişim Danışmanı, Eğitmen & Dijital Eğitmen, Koç

  Gamze Su 1976 yılında Almanya’nın Berlin kentinde doğdu. Doğup büyüdüğü Almanya’nın Berlin kentinde Charité-Fakultät für Medizin’de Psikoloji ve Cerrahi Yüksek Ameliyat Hemşireliği bölümlerinden mezun olduktan sonra 1997 yılında İstanbul’a taşındı.

   

  Dayanıklı tüketim sektöründe yaklaşık 18 yıl Pazarlamanın tüm birimlerinde çalıştı ve yöneticilik yaptı. 360 derece kampanya lansmanları, medya planlama, dijital pazarlama, halkla ilişkiler, çizgi altı ve çizgi üstü markalara yönelik tüm mecraları kapsayan pazarlama stratejilerini yönetti. Bosch ve Siemens çalıştığı markalar arasında yer alıyor.

  2014 yılında Louise L. Hay’in tasarlamış olduğu Heal Your Life® Workshop’ına katıldı. Bu kendisi için hayatında dönüm noktası yaratan bir deneyim oldu ve sonrasında Louise L. Hay’in Heal Your Life® Workshop Leader’i ve Heal Your Life® TeenEmpowerment Ergenler için özel Workshop Leader’i oldu ve öğretiyi katılıma açık gruplar aracılığı ile Türkiye ve Almanya’da sunuyor. Hipnoz ve Hipnoterapi bazlı terapi çalışmaları da yapan Gamze Su, bireysel seanslar da sunuyor.

  2015 yılından itibaren, Türkiye’nin önde gelen kurumlarında çalışan profesyonellere iş hayatlarındaki performanslarını arttırma odaklı kişisel gelişim eğitimleri vermekte olup bireysel olarak iş odaklı koçluk çalışmaları da yapmaktadır. 

  Berna Talu – Eğitmen & Performans Geliştirme Danışmanı, Düşünce Okulu Kurucusu

  Hacettepe Üniversitesi’nde edebiyat (lisans) ve işletme (yüksek lisans) okudu.

  Yaratıcılık, Yenileşim (İnovasyon), Liderlik, Yeni Neslin Bağlılığını Kazanan Liderlik, Kuşaklar Arası İletişim, Drama Teknikleriyle İletişim, Eğitimcinin Eğitimi, Yaparak Öğrenme ve Farkındalık alanlarında pek çok eğitim ve sohbet programı tasarlıyor, programlarını gerçekleştiriyor. Gelişimi daha etkin hale getirmek için drama tekniklerinin ve eğitsel oyunların eğitim programlarının içine yerleştirilmesi çalışmalarını yürütüyor. Yetkinlik gelişimi alanında pek çok programa katıldı. Bunlar arasında öne çıkanlar Liderlik, İletişim, Değişimi Yönetme, Takım Çalışması, Eğitimcinin Eğitimi konularında Lifelead International ABD ve TMI Worldwide’ın üstlendikleridir.

  Bankacılık sektöründe profesyonel iş hayatına başladı. Önce Vakıfbank’ta muhabir bankacılığını öğrenmeye başladı. Kısa bir süre sonra Vakıfbank’ın Hazine bölümüne geçti. 3 yıl sonra Körfezbank’ın Hazine bölümündeydi. Burada 3 yıl Hazine Döviz ve Hazine Pazarlama bölümlerinde çalıştı. Daha sonra, Garanti Bankası’na geçti. Yaklaşık 1 yıl süreyle Yatırım Bankacılığı yaptı. Takiben, Turkishbank’ın Hazine Pazarlama bölümünün kurulması aşamasında 1 yıl görev alarak bankacılık sektörüne çalışanı olarak veda etti. İş dünyasında bir çalışan olarak edindiği deneyimleri ve yönetsel tecrübelerini artık eğitmen olarak kullanacaktı. 

  Ferhun Hakan Özkan - İşletme Ustası Eğitim ve Danışmanlık firmasında Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Denetçi

  1970 İstanbul doğumludur.  Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi – Kamu Yönetimi’nde yapmıştır. Mezun olduktan iki yıl sonra aynı üniversitede Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans’ını tamamlamıştır. Daha sonra ek olarak Marmara Üniversitesi – Bankacılık ve Finansman Yüksek Lisans’ını tamamlamıştır. İş yaşamına ilk adım olarak Yaşarbank A.Ş.’de başlamıştır. Ardından 1997-2013 tarihleri arasında Akbank T.A.Ş.’de Şube Müdürü olarak görev almıştır. 2013-2018 arasında CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’de İşletme Müdürü olarak çalışmıştır. Daha sonra Petronet Bilişim A.Ş.’de Finansman Müdürü görevini sürdürmüştür. Şu an kurucu ortağı olduğu İşletme Ustası Eğitim ve Danışmanlık firmasında  Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Denetçi olarak görevini sürdürmektedir. Bankacılık, finans ve kişisel gelişimle ilgili birçok eğitim ve sertifika almış olup SPK Temel Düzey Lisansı kazanmıştır. Çalıştığı firmalar da dahil olmak üzere birçok kurumsal firmada eğitimler vermiştir.

  Katılımcı Profili & Belgelendirme

  Katılımcı Profili

  Eğitim programı, yönetsel yetkinlikler konusunda gelişimi hedeflenen yönetici adayları ve yöneticiler için tasarlanmıştır. Bu bakımdan özellikle ilk ve orta kademe yöneticiler veya yönetim kadrolarına yeni katılmış olan iş dünyası profesyonellerinin kariyer gelişimi açısından kritik önem taşıyan başlıkları içermektedir. Ayrıca liderlik ve yönetim konularında gelişim göstermek isteyenler, sektör veya iş değiştirme hedefi olanlar, girişimci ve işletme sahipleri ve genel anlamıyla kariyer gelişimine ve kişisel gelişimine önem veren iş dünyası profesyonelleri ve yönetim kadrolarında yer alma hedefi olan herkesin katılımına açıktır.

  Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

  Belgelendirme

  Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika dijital olarak (Linkedin Uyumlu PDF Sertifika) ulaştırılacaktır. Talep edilen katılımcılara basılı sertifika sonrasında kargo ile gönderilecektir. 


  Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

  Kayıt & Ücret Bilgileri

  Kayıt Bilgileri

  Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

  Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

  - Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

  - Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

  - Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

  - Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.


  Eğitim Danışmanı; Fatma Ermiş | BMI Education Consultant - 0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74 fatmaermis@bmieducation.com

  Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

  Eğitim Ücreti

  Kişi Başı Program Bedeli; 3.000TL + %18 KDV

  - 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
  - Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
  Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir. 

  - Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

  - Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

  - Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

  Detaylı Bilgi & Başvuru  Formu

  Eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi için aşağıdakı formu doldurmanız yeterli, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.