Finansal Yönetim Sertifika Programı

BMI Uzmanlık Eğitimi - Online

finans eğitimi

Program Hakkında

Finansal Yönetim Sertifika Programı şirketlerdeki karar alma mekanizmasındaki ilk ve orta düzey yöneticilerin finansal rapor ve tabloları okuyup yorumlayabilmesi; faaliyet sonuçlarını analiz edebilmesi ve gerçekleşenlerle şirketin finansal hedefleri arasındaki ilişkiyi doğru şekilde kurabilmesi için gerekli finans bilgileri aktarmayı ve stratejik finans yönetimi konusunda farkındalık edinmesini amaçlar.

Ayrıca para ve sermaye piyasalarının işleyişlerini ve türlerini, bu piyasalarda fonksiyon gösteren kurumların özellikleriyle, başlıca finansal ürün ve hizmetlerin özellik ve fonksiyonlarını, finansal tüketicinin ihtiyaçları perspektifinden değerlendirerek günlük hayattan örneklerle katılımcıya aktarılmaktadır.

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

 • İleri düzeyde finans, makroekonomi, piyasalar hakkında bilgi sahibi olması,
 • İleri düzeyde finans terminolojisi ve finans matematiği  hakkında bilgi sahibi olması,
 • Stratejik finansal planlama & yönetim bakış açısına sahip olması,
 • İş yaşamında en çok kullanılan finansal tabloları anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi,
 • Kurum finansman ve yatırım stratejileri için finansal ürün ve hizmetleri değerlendirebilmesi,
 • Karar süreçlerinde verilere finansal bir bakış açısı ile yaklaşabilmesi ve değerlendirebilmesi, 

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2023

Süre: 30 Saat (5 Gün)

Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim

Kontenjan: 20 Kişi

Sonraki Dönem: Duyurulacaktır

Detaylı Bilgi için

Göksu Ayhan | BMI - Eğitim Danışmanı

0 212 273 15 05 / 0505 158 53 32

goksuayhan@bmieducation.com

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program İçeriği

Eğitim İçeriği

Modül 1 - Stratejik, Analitik, Finansal Düşünme

 • Ekonomik ve finansal kavramlar.
 • Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi
 • Sektörünüzün geleceği ve finans piyasalarıyla ilişkisi.
 • Para ve Sermaye piyasaların değişkenleri.
 • Değişen Piyasa Koşulları, Yatırım Enstrümanları.
 • Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri
 • Finans ve Sektörünüzün 2000, 2010, 2030.
  • Online sınıf-içi çalışma
 • Makro Ekonomik Göstergeler ışığında risk analizi

Modül 3 - Finansal Yönetimde Kritik 4'lü Denklem

 • Muhasebe,Bilanço ve Gelir Tablosu ne ifade eder.
 • Kredi, Likidite, Kur, Opersayonel riskin bilanço ve gelir tablosu üzerinde etkisi.
 • Risk yönetimi ve alınması gereken tedbirler.
 • Sektörel kar analizi (brüt kar, brüt nakit kar).
  • Vaka çalışması (yatırım, maliyet,gelir-gider analizi) .
 • Kavramlar ne ifade eder (opex-capex kavramları, kaynak yaratım ve paylaşımı, hedef getiri ve maliyet uyumu, uygulama sürecinde varlık yaratma ve tahmin yöntemleri).

Modül 2 - Stratejik Finansal Analiz, Planlama & Yönetim

 • Bir yöneticinin mutlaka bilmesi gereken finansal kavramlar
 • Faaliyet gelir ve giderleri nasıl analiz edilir?
 • Bütçeleme nedir? Nasıl yapılır?
  • Vaka Çalışması
 • Bütçe / Planlama faaliyetinde dikkat edilecek konular
 • Finansal Analiz
  • Matematiksel Modeller
  • Matematiksel Olmayan Modeller
  • Aktivite Oranları & Karlılık Oranları
  • Oran Analizi
  • Sektörel Analiz, Büyüme Analizi
 • Finansal / Mali Tablolara Giriş 
 • Finansal / Mali Tabloların Yorumlanması
  • Uygulama - Vaka Çalışması
 • Nakit Akım Tabloları & Nakit Akışı Yönetimi
 • Kurum Sermayesi Yönetimi
 • Finansal Performans Göstergeleri

Modül 5 - Para ve Sermaye Piyasaları

 • Para ve sermaye piyasalarının yapısı
 • Para ve sermaye piyasalarının fonksiyonları
 • Para ve sermaye piyasası türleri
  • Birincil ve ikincil piyasalar, Hisse senedi piyasaları, Tahvil piyasaları, Türev piyasalar, FOREX piyasaları
 • Örnek Uygulama Çalışması - 1
 • Başlıca Mali Kurumlar, Özellikleri ve Fonksiyonları
  • Ticari Bankalar, Katılım Bankaları, Yatırım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Varlık Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Leasing Şirketleri, Faktoring Şirketleri
 • Denetleyici Kurumlar, Özellikleri ve Fonksiyonları
  • TCMB, BDDK, SPK, TMSF
 • Örnek Uygulama Çalışması - 2
 • Para ve Sermaye Piyasalarında Güncel Trendler

Modül 4 - Ekonomi ve Fiyatlama Modelleri & Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Paranın zaman değeri ve finans yönetiminde 5 değişken.
  • Kar / Zaman / Faiz / Kur / Fiyatlama
 • Finans Matematiği
 • Ticaretin formülü ve döngüsü
 • Ticari Risk ve Satış Yönetimi
 • Finans Piyasaları ve firmalar için ROE, ROA, EBİTDA, TVM,  ve ANÜİTE formülleri üzerine  uygulamalı anlatım.
  • Uygulama - Vaka çalışması

Modül 6 - Finansal Ürün ve Hizmetler 

 • Finansal Ürün ve Hizmetlerin Genel Yapısı
 • Finansal Ürün ve Hizmetlerin Özellikleri
 • Örnek Uygulama – 1
 • Para Nedir?
  • Finansal ürün olarak paranın özellikleri
  • Para Çeşitleri 
   • Emtia Para, Temsili Para, İtibari Para, Alternatif Para, Dijital Para, Sanal Para, Kriptopara
 • Yatırım Ürünleri
  • Mevduat, Tahvil-Bono, Hisse senedi, Yatırım Fonları, Türev Ürünler
 • Yatırım Hizmetleri
  • Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi
 • Örnek Uygulama – 2
 • Krediler
  • Nakdi Krediler, Gayrınakdi Krediler
 • Örnek Uygulama – 3
 • Sigorta Ürünleri
  • Elementer Sigorta, Hayat Sigortası
 • Operasyonel Hizmetler
 • Örnek Uygulama – 4
 • Finansal Ürün ve Hizmetlerde son trendler
Eğitmen Kadrosu

Eğitmen Kadrosu

Yenal Koçak | Consultant

1971 Ankara doğumludur. 1983 yılından itibaren, Niğde’ de tarım ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren ailesine ait işletmelerde çalışmaya başladı. 1989 yılında TED Ankara Kolejinden, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.


1993 yılında Özgür Mali Müşavirlik Ltd.Şti’ nde 1994 yılında T İş Bankası A.Ş. inde gişe yetkilisi olarak görev aldı. 1995- 1998 yılları arasında görev yaptığı T. Garanti Bankası A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğünde sırasıyla mali analist, pazarlama yetkilisi ve bölge satış yönetmeni görevlerinde bulundu. 1999 yılında, Genel Müdürlük birimlerinde rotasyon eğitimi ve satış projelerinde görev aldı. Aynı yıl Şirinevler Şube Müdürü oldu. 2003 yılında Maltepe / Ankara şube müdürlüğü görevinden sonra 2006 yılı itibariyle Şeker Leasing Ankara Bölge Müdürlüğünde 38 ilin satış koordinasyon görevini üstlendi. Bu dönemde “Türkiye ve Gelişmekte olan iller Strateji Raporu”, “ Orta Asya Cumhuriyetleri Ülke Raporları ve Finans Piyasaları “ , “ Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ülke Ekonomisi Etkileri’’ yönelik çalışmaları oldu.

"İşletmelerde Risk Yönetimi", "Finansal Farkındalık", "Temel ve İleri Mali Analiz", "Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması", “Aktif Pasif Yönetimi“, “ Finansal Matematik“, “Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi”, “ Finansal Ürünlerin Yönetilmesi” , “ Satış Strateji ve Yönetimi", "Sorunlu krediler ve Risk Yönetimi" ,”Bankalarda Kaynak Maliyeti Hesaplama “konularında eğitimler vermektedir. 2008 yılında Yapı Kredi Bankası'na verilen Şube Simülasyonu eğitiminin tasarımı ve uygulamasında görev almış ve eğitim UniCredit Bank tarafından dünya genelindeki bankaları arasında yaptığı değerlendirmeyle "En İyi Eğitim Uygulaması" seçilerek ödüle layık görülmüştür. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’ de sağlık, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren dört firmaya danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır.

Katılımcı Profili & Belgelendirme

Katılımcı Profili

Program işletmelerin finans bölümlerinde çalışan ve finans alanında kariyer yapmak, bu alanda kendini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adaylarına yönelik tasarlanmış olup daha önce finans dışı alanlarda çalışmış orta ve üst düzey yöneticilerin ve diğer departmanlarda çalışan iş dünyası profesyonellerinin finans departmanları ile aynı dili konuşabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra kendini finans yönetimi anlamında bilgi sahibi olmak isteyen işletme sahipleri, finans / muhasebe alanında çalışan danışman ve uzmanlarının katılımına da açıktır.

Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika dijital olarak (Linkedin Profili Uyumlu PDF olarak) gönderilecektir. Ayrıca talep eden katılımcılara basılı sertifika da kargo ile ulaştırılacaktır.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Kayıt & Ücret Bilgileri

Kayıt Bilgileri

Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.


Detaylı Bilgi için; Göksu Ayhan | 0 212 273 15 05 / 0505 158 53 32 | goksuayhan@bmieducation.com

Ücret Bilgileri

Kişi Başı Program Bedeli; 10.500 TL + KDV'dir.

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.

- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

Detaylı Bilgi & Başvuru  Formu

Eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi için aşağıdakı formu doldurmanız yeterli, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.