İnsan Kaynakları Uzmanlığı (Uygulamalı)
Sertifika Programı 

Online Eğitim | BMI Open Platform

insan kaynakları eğitimi

Program Hakkında

Günümüzde, hızla yoğunlaşan ve artan rekabet ortamı işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve modern yönetim teknikleri insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsurlarından birisi haline getirmektedir. Böyle bir ortamda; gerek yetenekleri kuruma çeken bir iş veren markası oluşturabilmek, gerekse de çalışan memnuniyetini üst seviyede tutabilmek için insan kaynakları departmanlarının sorumluluğu giderek daha da artıyor. Bu doğrultuda, kurumlar insan kaynakları süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi, güncel trendlere ve uygulamalara hakim, insan kaynakları yönetimi anlamında yetkinlik ve bakış açısı geliştirmiş, iş dünyası profesyonellerine ihtiyaç duymaktadır. 

Bu eğitim programı, katılımcılara insan kaynakları yönetimi anlamında ihtiyaç duydukları temel bilgi ve yetkinlik setini kazandırmayı, ve pratikte uygulayabilecekleri güncel trendler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara detaylı teknik bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

 • IK süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi hakkında yetkinlik kazanmak,
 • İK Yönetimindeki güncel trendler ve uygulamalar hakkında bilgi seti ve bakış açısı kazanmak, 
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Rolü, İş Süreçlerine Etkisi hakkında bakış açısı kazanmak,
 • Tüm İK departmanı alt-fonksiyonlarına ilişkin uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceri kazanmak, 

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2023

Süre: 48 Saat (8 Gün)

Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00

Lokasyon: 4 Gün Online - Zoom / 4 Gün Yüz Yüze - Dedeman Gayrettepe İstanbul

Kontenjan: 20 Kişi

Sonraki Dönem: Duyurulacaktır

Detaylı Bilgi için

Göksu Ayhan | BMI - Eğitim Danışmanı

0 212 273 15 05 / 0505 158 53 32

goksuayhan@bmieducation.com

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program İçeriği

Eğitim İçeriği

1. Modül - İnsan Kaynakları Yönetimi - Görev & Sorumluluklar

 • İK'nın Değişen Rolü
 • İK Yetkinlikleri Nelerdir?
 • Stratejik Düşünme ve Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
 • İK Nasıl Değer Katar?
 • Paydaş Beklentileri Nelerdir?
 • İK'nın Danışman Şapkası ve Stratejik İş Ortağı Olmak
 • İK'cılar İçin Temel Danışmanlık Becerileri
 • Soru sormak dinlemek- Gelen İsteklerin Altındaki İhtiyacı Anlama
 • Proaktivite
 • Dışarıdan İçeri İK (HR from outside in)
 • Stratejik Entegre Yetenek Yönetimi Sistemleri

2. Modül - İşe Alma ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

 • İşe Alım ve Mülakat Sürecinde Kilit Kavramlar - Hatırlatma
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatı Yapan Açısından Mülakata Bakış
 • Mülakat Adımları
 • 3 N Tekniği İle Yetkinlik Bazlı Mülakat Soruları ve Cevapları
 • Soru Kalıpları ve Alternatif Cevapları

 • Potansiyeli Yüksek Adaylar

 • Duygusal Zekânın Değerlendirilmesi

 • Stres Mülakatı Ne Değildir? Örnek Sorular 

 • Mülakat Değerlendirme

3. Modül - Yetenek Yönetimi

 • Yetenek Yönetimi Prensipleri
  • Stratejik İş Gücü Planlama
  • Yetenek Stratejisi Belirleme
  • Yetenek Kazanımı ve Yetenek Yönetimine Genel Bakış
 • Yetenek Yönetimi Yaklaşımı 
  • Yetenek Tanımını Oluşturma
  • Yüksek Potansiyel Belirleme
  • Yüksek Performans Belirleme
  • Performans Potansiyel Matrisi oluşturma
  • Yedekleme Planlaması

              · Kritik Rollerin Belirlenmesi

        · Kritik Rollerin Yedeklerinin Belirlenmesi

 •  Yetenek Gelişimi
 •  Yeteneği Elde Tutma ve Ödüllendirme

4. Modül -  Personel Özlük İşleri ve Bordro Uygulaması

 • Personel Özlük İşlemleri
 • Özlük Dosyası nedir
 • Özlük Dosyasının içeriği
 • Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na göre Personel Özlük işlerinin yönetilmesi

 • Aylık İş Gücü Çizelgesi hazırlanması

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması
 • İş Göremezlik Bildirimi
 • Personel Özlük İşlerinin Bordrolama Süreçlerine etkisi
 • Bordro Uygulamaları
 • Kavramlar (Ücret, Asgari Ücret, Çıplak Ücret, Brüt Ücret, Net Ücret, Giydirilmiş Ücret, Maktu Ücret, Ayni Ücret, Nakdi Ücret)

 • Ücretin Ödenmesi

 • Bordro Dinamikleri

 • Kazançlar

 • Kesintiler

 • 1003B MuhSgk Beyanname İşlemleri

 • Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulamaları

 • Örnek Bordro Hesaplamaları

 •  Uygulama Raporlama

5. Modül -  Kurumlarda Öğrenme & Gelişim ve Eğitim Yönetimi

 • Bir Şirketin Stratejilerine Uygun Eğitim Fonksiyonu ya da Departmanı Oluşturma
 • İhtiyaç Analizi Yaparak Buna Uygun Yıllık ya da Dönemsel Eğitim Planı Oluşturma Yöntem ve Becerileri
 • Şirket İçinde Danışman Şapkasıyla Değer Katan Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri Planlama
 • Eğitim Sonuçları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Becerileri
 • Eğitim Tasarım ve Geliştirme
 • Eğitim Uygulama ve Kaynak Kullanımı
 • Eğitim Firmaları ya da İç Eğitmenlerle Çalışma Prensipleri
 • Doğru Eğitim Araç ve Metodlarının Kullanımı
 • İK Sistemleriyle Entegre Bir Eğitim Gelişim Yapısı Kurma 

6. Modül - Ücret Yönetimi, Yan Haklar ve Ödüllendirme

 • Ücrete Farklı Bakışlar,
 • Ücret Belirleme Kriterleri,
 • Ücret ve Ödül Sistemlerinin Temelleri,
 • İKY’de Ücret Yönetiminin Önemi,
 • Ücret ve İş Değerleme İlişkisi,
 • İş Değerleme & İş Değerleme Yöntemleri,

 • Ücret Yapısı ve Ücretin Bileşenleri,

    o  Baz Ücret

    o   Yan Haklar

 • Ücret Basamakları,
 • Ücret-Performans İlişkisi,
 • İş Piyasası ve Ücretler
 • Örnek Olay

    o          Şirket İçi Baz Ücret Yapısının Kurulma Simülasyonu

    o          Baz Ücret ve Yan Haklar İlişkisi

    o          Toplam Ücret Yönetimi Paketi

 • Örnek Olay


7. Modül - Performans Yönetimi

 • Performans Yönetimine Genel Bakış

   o Performans Yönetimi Nedir?

   o Performans Yönetiminde Neler Değişiyor?

 • Performans Yönetimine Stratejik Yaklaşım
    o Performans Yönetim Çerçevesi – Beklentiler ve Kriterler
    o Hedef Tasarımı – SMART Hedef belirleme 
    o Performans Değerleme
         o Performans değerlendirme adımları
         o Performans değerlendirmede yapılan yanlışlar ve yanlışları engelleyici yaklaşımlar
    o Performans sonuçları
    o Sürecin Yönetimi ve Sorumluluklar
    o Geribildirim Süreci ve yönetimi
 • Performans Yönetiminin Diğer İK Sistemleri ile İlişkisi

8. Modül - İnsan Kaynakları için İş Hukuku

 • İş Hukuku’na Yön Veren Temel İlkeler & İş Hukuku Kaynakları,
 • İş Sözleşmesi Türleri ve Sözleşme Türlerinin Esasını Oluşturan Hususlar,
 • Geçici İş İlişkileri & personel Transferi & İşyeri Devri,
 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri,
 • Ücret ve Ücretin Ödenmesi,
 • Yıllık İzin & Mazeret İzinleri & Doğum İzinleri,
 • Disiplin İşlemleri ve Uygulanması,
 • İşçinin Verdiği Zararların Kesintisine İlişkin İzlenecek Yöntemler,
 • İş Sözleşmesinin Fesih Türleri,
 • Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
 • Toplu İşçi Çıkarma,
 • İş Sözleşmesi Feshinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler & Fesih Evrakları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • İş Sözleşmesi Feshinde Kullanılan İbranamenin Geçerliliği ve Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • İşçi – İşveren İlişkilerinden Kaynaklı Davalar & Arabuluculuk Süreci (İşe İade, Kötü Niyet Tazminatı, İş Kazaları vb.)
Eğitmen Kadrosu

Prof. Dr. Levent Çinko | Marmara Üniversitesi – İktisat Politikası

Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası (Dr), Türkiye 1996 -2002

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye 1991 -1995

Lisans, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye 1987 -1991

Mesleki Deneyim

MYO Müdürü, Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, 2020 -Devam Ediyor MYO Müdür Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, 2018 -2020 Genel Sekreter, Marmara Üniversitesi, Rektörlük, 2006 -2010

Daire Başkanı, Marmara Üniversitesi, Rektörlük, 2000 -2006


Para Teorisi, Yönetim ve Organizasyon, Türkiye Ekonomisi dersleri vermektedir. Jüri Üyeliği, Bilimsel Hakemliğin yanı sıra Bilimsel Dergilerde Faaliyetler göstermektedir. Bilimsel Kongre ve Sempozyum Organizasyonlarında yer almaktadır. Kitapları ve dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Vala Lale Tüzüner | İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Özel İtalyan Lisesi’nde tamamlamasının ardından, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) İşletme Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Personel Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu.  Aynı yıl içinde İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  2002 yılında “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı tezi ile doktora unvanını almıştır. 2006 yılında Doçent unvanını, 2012 yılında ise profesör unvanını almıştır. Aynı fakültede çalışmaya devam eden eğitmenimiz, “İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)”, “Global İKY”, “İK Analitiği”, “İKY’de Güncel Konular” vb. dersleri lisans ve lisans üstü programlarda vermektedir. “İKY’de Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları” başlıklı kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, yazarın ulusal ve uluslararası düzeyde eserleri literatürde yer almaktadır. 

Doç. Dr. Nihal Kartaltepe Behran | Marmara Üniversitesi – İşletme Fakültesi 

1979 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ederken akademik hayatına başladı.

Aynı üniversitede yönetim organizasyon alanında doktora, strateji ve yönetim alanında doçent unvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Örgüt kuramı, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarında eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. İlgili alanlarda yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası eserleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Gülbeniz Akduman | İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü- İnsan Kaynakları Yönetimi

1977 yılında İstanbul’da doğdu. Arel Koleji’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. İş hayatını öğrenebilmek amacıyla lise yıllarında Topkapı Saray’ında gönüllü turist rehberliği yaptı.  Üniversite yıllarında ise Türk Hava Yolları’nın farklı birimlerinde görev aldı. Marmara Üniversitesi İşletme, Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve ardından Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi dalında doktora eğitimini tamamladı.

1994 yılında Topkapı Sarayı ile başlayan iş yaşamında, sırasıyla Türk Hava Yolları, Havaş, Avea, Turkcell Superonline, Doğanonline ve DeFacto’nun çeşitli yöneticilik kademelerinde görev aldı. İnsan Kaynakları, Organizasyonel Gelişim ve Yönetim Danışmanı ve Eğitmeni olarak farklı sektördeki firmalara hizmet verdi. 2000 yılından beri çalıştığı tüm kurumların bünyesinde kişisel ve yönetsel gelişim konularını kapsayan eğitimler verdi, iç eğitmenler yetiştirdi. Çalışan İlişkileri Yönetimi kapsamında Türkiye’de bir ilk olan ve Harvard’da ders olarak uygulanan “Mutluluk Yönetimi” projesini özel sektörde Mutluluk departmanını bizzat kurup yöneterek hayata geçirdi. Türkiye'nin ilk Mutluluk Müdürü olarak bu projeyle 2 yıl üst üste ödül aldı. Berkeley Institute of Well-being’den Mutluluk Koçluğu sertifikasına sahip Türkiye’deki ilk kişi oldu.

Kişisel deneyim ve bilgilerini paylaşmak ve arttırmak amacıyla yazarlık ve bilirkişilik yapmanın yanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde Yüksek lisans, MBA, Uzaktan eğitim ve Marmara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı ve Mikro MBA programında ders vermektedir. Pearson Master Trainer Certificate sahibi olarak iş hayatı boyunca toplam 6.570 gün, 52.560 saat yetişkin eğitimi vermiş olup, Yönetim- Organizasyon, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları alanında birçok bilimsel yayına sahiptir.

Dr. Habibe Akşit | Işık Üniversitesi

İş hayatına Elginkan Topluluğu Şirketleri’nden ECA A.Ş.’de başladı. Elginkan Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde, organizasyonel gelişim, yönetim sistemleri, insan kaynakları yönetimi projelerinde görev yaptıktan sonra, Elginkan Holding A.Ş.’ye tüm Topluluktan sorumlu insan kaynakları müdürü olarak atandı. Topluluk Şirketlerinde personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçişte, insan kaynakları bölümlerinin yapılanmasının liderliğini üstlendi. Tüm insan kaynakları süreçlerinin yeniden tasarlanmasını sağladı. Topluluğun yönetim modeline temel oluşturan yapılanma projesini yürüttü. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Endüstri İlişkileri Komisyonu ve Toplu Sözleşme Danışma Kurulu’nda, görev aldı. Üniversite, sanayi işbirliği çerçevesinde, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve sektör projelerine destek verdi. Eylül’2012 itibariyle Elginkan Holding’teki görevinden ayrılan eğitmenimiz, insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim, liderlik yetkinlikleri ve iş etiği konusunda danışmanlık yapmakta, farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans, e-mba ve sertifika programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, İş Etiği, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve Liderlik dersleri vermektedir. 2015 yılında koçluk eğitimini Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) akredite okullarından olan Adler International Learning Central Europe’dan almıştır. Viktor Frankl Institute of Logotheray tarafından akredite olan “Academic Associate in Logotherapy” sertifikasına sahiptir. Türkiye Kalite Derneği (KALDER)’in Uzmanlık Gruplarından olan “Çalışma Hayatında Yeni Akımlar” Uzmanlık Grubu’nun 2014-2015 döneminde liderliğini yürüten Akşit, KALDER Eğitim Komisyonu üyeliğini 2018 yılına kadar sürdürmüştür. TÜSİAD-KALDER kalite ödülü sürecinde 2000 yılından itibaren EFQM modeli çerçevesinde değerlendirici olarak da görev yapmaktadır. 2017 yılından itibaren KALDER Etik Kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. KALDER Adına, 2019-2021 Dönemi’nde Eğitim Fakülteleri Akreditasyon Kurulu (EFAK) Üyesi olarak yer almaktadır. Management Centre Türkiye (MCT) İK Zirvesi içinde yer alan “Liderler Kahvesi” platformunda 2012- 2020 yıllarında deneyim paylaşımında bulunmuştur. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri ve yazıları olan eğitmenimiz, İK Yönetiminde “Düşünceler, Uygulamalar, Öngörüler” adlı çok yazarlı bir kitabın derlemesini yapmıştır. Hümanist Kitaptan çıkan “Yöneticiliğe Dair Sorular ve Cevaplar”, “İnsana Yolculuk” ve “Deneyimden Öğrenmek” isimli çok yazarlı e-kitaplarda yazıları yer almaktadır. İKY’de Kök Hücre Yaklaşımı (Stem Cell Approach In Human Resources Management) isimli makalesi deneysel bir çalışma olarak IJMA International Journal of Management and Administration, Year:3, Volume:3, Number:5, 2019 yayınlanmıştır. Çalışma Hayatında Duygular isimli kitapta “İş ve Yaşam Dengesi” isimli bölümünün (Detay Yayıncılık) ve Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma isimli kitapta (Nobel Yayınları) “Etik Liderlik” bölümünün yazarıdır. Projeler kapsamında üniversite öğrencilerine gönüllü olarak koçluk desteği vermektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “İş Dünyası Şeffaflık Sistemi Türkiye Analizi – Mart’2017” çalışmasına Danışma Kurulu üyesi olarak destek vermiştir. 2003 yılından itibaren kesintisiz olarak Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Etik Kurulu’nda görev almakta olan eğitmenimiz, üç dönem (2008-2014) Kurulun Başkanlığını yürütmüştür. Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesidir. Uluslararası Organizasyonel Gelişim Derneği (IODA) Türkiye kurucu üyesidir. KOBİ-YAŞAM Dergisi’nde “Liderlik ve İnsan Kaynakları” köşesinin yazarıdır. 2015 yılından itibaren, Bahçeşehir Üniversitesi EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri Ödül Yürütme Kurulu Üyesi ve EDUCORP Ödül Değerlendirme Kurulu Eş Başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren eğitmenimiz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Yöneticiliği Programı’nı tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, aynı bölümde Doktora derecesini aldı.

Av. Didem Aral | Ortak Avukat - Gürel & Aral Avukatlık Bürosu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun olan eğitmenimiz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Mini MBA eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduğu tarihten itibaren birçok farklı sektörden müvekkillere hizmet verdikten sonra, 2017 yılında Güler & Aral Hukuk Bürosu’nun kurulmasında kurucu ortak olarak yer almıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşarak kariyerinde ilerlemiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava ve uyuşmazlıklar alanında bireysel ve kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bireysel ve toplu İş Hukuku’nun tüm alanlarında dava ve danışmanlık çerçevesinde derin tecrübeye sahiptir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava dosyalarında, Yargıtay kararları ve mevzuat çerçevesinde araştırma yaparak birçok davanın lehe sonuçlanmasına katkıda bulunmuştur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İSG uygulamaları hakkında değişen yasal düzenlemeler, mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatları ile ilgili bilgilendirmeler yapmakta ve mevzuata ilişkin makaleler yazmaktadır. İş Hukuku alanında; Bahçeşehir Üniversitesi & İstanbul Institute işbirliğinde iş hukuku eğitimi (Link), Ebebek ile canlı yayın (Link), Hürriyet İK’da içerik paylaşımı (Link), Bebek dergisinde içerik paylaşımı (Link) referanslarından bazılarıdır. 

Çiğdem Orhan | İnsan Kaynakları Müdürü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun olan eğitmenimiz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Mini MBA eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduğu tarihten itibaren birçok farklı sektörden müvekkillere hizmet verdikten sonra, 2017 yılında Güler & Aral Hukuk Bürosu’nun kurulmasında kurucu ortak olarak yer almıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşarak kariyerinde ilerlemiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava ve uyuşmazlıklar alanında bireysel ve kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bireysel ve toplu İş Hukuku’nun tüm alanlarında dava ve danışmanlık çerçevesinde derin tecrübeye sahiptir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava dosyalarında, Yargıtay kararları ve mevzuat çerçevesinde araştırma yaparak birçok davanın lehe sonuçlanmasına katkıda bulunmuştur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İSG uygulamaları hakkında değişen yasal düzenlemeler, mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatları ile ilgili bilgilendirmeler yapmakta ve mevzuata ilişkin makaleler yazmaktadır. İş Hukuku alanında; Bahçeşehir Üniversitesi & İstanbul Institute işbirliğinde iş hukuku eğitimi (Link), Ebebek ile canlı yayın (Link), Hürriyet İK’da içerik paylaşımı (Link), Bebek dergisinde içerik paylaşımı (Link) referanslarından bazılarıdır. 

Aslı Funda Erişken | Eğitmen ve Danışman

İşletme eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra öğrenim hayatına Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programında devam etmiştir. İş hayatına dijital kart sistemleri konusunda faaliyet gösteren firmada başlamış sonrasında mobil iletişim alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin değerli firmalarında aktif olarak görev almıştır. Bu dönem içerisinde Kültür Üniversitesi “Profesyonel Eğitimci” programını tamamlamış ardından iş yaşamına Eğitim Uzmanı olarak devam etmiştir. Tecrübe, eğitim ve bilgi birikimi sonrasında Yönetim Danışmanlığı yapmaya başlamıştır.

Yurt dışında eğitimlere katılmakta yenilikleri sürekli takip etmekte ve tüm bu tecrübe ve bilgi birikimini paylaşmak üzere Eğitim ve Yönetim Danışmanı olarak eğitimler vermektedir. İletişim başlıca uzmanlık alanı olmakla birlikte; Görsel Satış ve Yaratıcılık, Müşteri İlişkileri, Stres Yönetimi, Kurumsallaşma Sürecinde Etkin Metodlar, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Etkili Konuşma, Beden Dilinin Etkin ve Pozitif Kullanımı, İnsan Kaynakları İş Süreçleri, Etkili Mülakat Teknikleri, Motivasyon Teknikleri, Liderlik, Etkili Yazışma Teknikleri, Ekip Çalışması, Outlook Yönetimi ile E-posta da haberleşme etiği eğitimleri vermektedir. Ayrıca Yönetici Asistanlığı eğitimlerinin ülkemizde de uygulama çalışmaları tarafından yapılmaktadır.

Özge Korkmaz | Eğitmen ve Danışman

2005 yılından bu yana İnsan Kaynakları alanında çalışmakta olan Özge Korkmaz, Mudo Satış Mağazaları A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nde meslek yaşamına başlamıştır. Sonrasında Dünyanın en güçlü lüks tüketim markalarını Türkiye pazarına kazandıran Sabancı şirketi Demsa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’de İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak 6 yıl çalışmış; İnsan Kaynakları Sistemlerini kurmuş ve yönetmiştir. Şirketin %55’lik büyümesinde insan kaynağının temini ve yönetiminde rol almıştır. Sonrasında mesleki gelişimini hızlandırmak için yeni bir deneyim yaşaması gerektiğini düşünerek finans alanına yönelmek istemiş; bu amaçla Finansbank ve dünyaca ünlü sigorta devi Cigna ortaklığında Türkiye’de faaliyet gösteren Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketinde Öğrenme ve Gelişim Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sonraki aşamada üretim alanında İnsan Kaynakları faaliyetlerini gözlemleyebilmek isteği ile dünyanın en büyük iklimlendirme firması olan Daikin İnsan Kaynakları ekibine Müdür olarak katılmıştır. 2015 yılı başında halen görev yapmakta olduğu tüm Dünyada 92.000 çalışanı olan Amerikan menşeli Jones Lang Laselle’e İnsan Kaynakları Müdürü olarak katılmıştır. 3 yıl sonunda Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Yetenek Yönetimi Direktörlüğü görevini üstlenmiştir, sonrasında Avrupa’da sorumluluk alanına dahil olmuştur, 2,5 yıl bu görevi yürüttükten sonra, Mart 2021 itibari ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Kapsayıcılık ve Çeşitlilik departmanını kurmuştur ve halen yönetmektedir.

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans, Marmara Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Özge Korkmaz her iki eğitimini de derece ile bitirmiştir. Merak ve ilgileri doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’nde Tarih bölümden 2021 yılında mezun olmuştur.

ICF onaylı bir Profesyonel Koç’tur ve özellikle profesyonel iş dünyası çalışanlarına, yöneticilerine Koçluk ve Danışmanlık yapmaktadır.

NLP Practicioner olan Özge Korkmaz, eğitimlerinde sık sık NLP tekniklerini kullanmakta ve katılımcılarına öğretmektedir.

2018-2019 öğretim yılında Marmara Üniversitesi-Almanca İşletme Enformatiği bölümünde İnsan Kaynakları dersleri vermiştir.

Ahmet Türkselçi | İnsan Kaynakları Danışmanı, Eğitmen

    Ahmet Türkselçi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi lisans mezunudur.

Profesyonel iş yaşamına 1984 yılında Türkiye Öğretmenler Bankası İhracat ve İthalat bölümünde başlamıştır. Daha sonra Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası Dış İşlemler bölümünde Uzman olarak görev almış ve kariyerine sırasıyla Türk Ekonomi Bankası, Tekstilbank, Osmanlı Bankası, Koç Finansal Hizmetler ve Polisan Holding’te devam ederek İnsan Kaynakları, Eğitim, Organizasyonel Gelişim alanlarında, farklı yönetim seviyelerindegörev yapmıştır.

2007 yılında Eurobank Tekfen’de İnsan Kaynakları ve Eğitim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başlamış, .

2012 yılında Polisan Holding’te tekrar görev alarak İcra Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. Polisan Holding’te şirketlerinin kurumsallaşma sürecini yönetmiş, Holding şirketlerinde insan kaynakları, eğitim program ve politikalarını oluşturmuş, etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamış, sendika ilişkilerini yürüterek toplu iş sözleşme görüşme süreçlerinin yönetimini gerçekleştirmiştir.

2020 yılından itibaren İnsan Kaynakları Danışmanı ve Eğitimci olarak serbest çalışmaya başlamıştır. 

Özge Tatlısöz Akyel | Eğitmen, Danışman

ID Turkey lideri Özge Tatlısöz Akyel, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Lisans ve Bahceşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans mezunu olup; 2007 yılında CarrefourSA‘da İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nde işe alım uzmanı olarak göreve başladı, işe alım ve performans yönetimi süreçlerini yürüttü.

 CarrefourSA iç süreçlerini yapılandırma çalışmaları kapsamında İç Değerlendirme Merkezinin sürecinin kurulumunda ve vaka analiz yazımı sürecinde yer aldı. Uzun seneler CarrefourSA’da çalışanların gelişimine yönelik olarak kişisel gelişim eğitimleri verdi. 2013-2014’te Vakıf Emeklilik ’te, Eğitim ve Performans Yönetiminden sorumlu olarak çalışan Özge, E-learning yapısını buradan şekillendirerek, yatırımın geri dönüş oranını (ROI) %45 oranında sağladı. Genç yetenekler için Liderlik Kampı düzenleyip tutundurma projeleri kapsamında gelişim planlarını yürütüp performanslarını takip etti. Burada Ken Blanchard tarafından lisanslı olarak çok boyutlu kişisel liderlik eğitmen eğitimci olup, tüm orta kademe yöneticilerin kendi liderlik tarzlarını keşfetmelerini sağladı.

2017-2018’de Flormar’da İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nde Organizasyonel Gelişim Departmanını yöneten Özge; kurum içerisinde performans yönetimi, kariyer yönetimi, öğrenme ve geliştirme eğitimleri ve değerlendirme merkezi süreçlerini, özellikle İşveren Markası çalışmalarını aktif olarak yürüttü.Özge kurucusu olduğu ID Turkey‘deki çalışmalarının yanı sıra, Bahceşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programında ve MBA öğrencilerine,  İstanbul Aydın Üniversitesinde İnsan Kaynakları sertifika programında birçok konuda dersler veriyor.

Kurumsal Eğitim & Danışmanlık Referansları:

Mapfre , Tur Assist İşveren Markası Danışmanlığı, Fasilitasyon, Fiba Perakende (Gap , Marks And Spencer , Banana Republic ) Değerlendirme Merkezi tasarımı ve uygulaması, Modanisa, İnsan Kaynakları ve OD Danışmanlığı, Reckitt Benckiser Eğitim Organizasyonu, Galatasaray Üniversitesi SEM, Mülakat Teknikleri, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi , İnsan Kaynakları Yönetimi Master Programı, Yetenek Yönetimi, Eğitim Geliştirme Dersleri, İstanbul Aydın Üniversitesi, İnsan Kaynakları Sertifika Programları, Kamperest, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı, Flormar, Durumsal Liderlik ve Stres Yönetimi Eğitim

Katılımcı Profili & Belgelendirme

Katılımcı Profili

Eğitim içeriği halı hazırda kurumlarında insan kaynaları departmanlarında giriş seviyesinden - orta düzey yönetici seviyesine kadar çalışan iş dünyası profesyonellerini ve ik süreçlerinde görev alan diğer departmanlardaki ilk - orta kademe yöneticileri, insan kaynakları süreçlerinin nasıl geliştirebileceğini aktarmak üzere kurgulanmıştır. Bu bakımdan eğitimin katılımcı profilini,  ik fonksiyonu çalışanları, ik uzmanları, İK yöneticileri, İK için uygulama geliştirenler, İK departmanı ile yakın süreç yürüten diğer departman çalışanları, ve insan kaynakları danışmanları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, işletme sahipleri, yönetim danışmanları, kurumsal iç eğitmenler, kurumlarında stratejik yönetimden sorumlu iş dünyası profesyonellerinin de katılımı da önerilmektedir.

Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir. 


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Kayıt & Ücret Bilgileri

Kayıt Bilgileri

Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.

Detaylı Bilgi için; Göksu Ayhan | 0 212 273 15 05 / 0 505 158 53 32 | goksuayhan@bmieducation.com

Eğitim Ücreti

Kişi Başı Program Bedeli; 17.500 TL+KDV'dir.

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
Program bedeli kredi kartı aracılığıyla - iyzico sistemi üzerinden - taksitle ödenebilmektedir. 

- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.