İnsan Kaynakları Uzmanlığı (Uygulamalı)
Sertifika Programı 

Online Eğitim | BMI Open Platform

insan kaynakları eğitimi

Program Hakkında

Günümüzde, hızla yoğunlaşan ve artan rekabet ortamı işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve modern yönetim teknikleri insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsurlarından birisi haline getirmektedir. Böyle bir ortamda; gerek yetenekleri kuruma çeken bir iş veren markası oluşturabilmek, gerekse de çalışan memnuniyetini üst seviyede tutabilmek için insan kaynakları departmanlarının sorumluluğu giderek daha da artıyor. Bu doğrultuda, kurumlar insan kaynakları süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi, güncel trendlere ve uygulamalara hakim, insan kaynakları yönetimi anlamında yetkinlik ve bakış açısı geliştirmiş, iş dünyası profesyonellerine ihtiyaç duymaktadır. 

Bu eğitim programı, katılımcılara insan kaynakları yönetimi anlamında ihtiyaç duydukları temel bilgi ve yetkinlik setini kazandırmayı, ve pratikte uygulayabilecekleri güncel trendler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara detaylı teknik bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

 • IK süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi hakkında yetkinlik kazanmak,
 • İK Yönetimindeki güncel trendler ve uygulamalar hakkında bilgi seti ve bakış açısı kazanmak, 
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Rolü, İş Süreçlerine Etkisi hakkında bakış açısı kazanmak,
 • Tüm İK departmanı alt-fonksiyonlarına ilişkin uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceri kazanmak, 

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 4 Aralık 2021

Süre: 48 Saat (8 Tam Gün)

Gün: Cumartesi - Pazar
Saat: 10:00 - 17:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim

Kontenjan: 20 Kişi

Detaylı Bilgi için

Fatma Ermiş | BMI Education Director

0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74

fatmaermis@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program İçeriği

Eğitim İçeriği

1. Modül - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İK'nın Değişen Rolü
 • İK Yetkinlikleri Nelerdir?
 • Stratejik Düşünme ve Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
 • İK Nasıl Değer Katar?
 • Paydaş Beklentileri Nelerdir?
 • İK'nın Danışman Şapkası ve Stratejik İş Ortağı Olmak
 • İK'cılar İçin Temel Danışmanlık Becerileri
 • Soru sormak dinlemek- Gelen İsteklerin Altındaki İhtiyacı Anlama
 • Proaktivite
 • Dışarıdan İçeri İK (HR from outside in)
 • Stratejik Entegre Yetenek Yönetimi Sistemleri

2. Modül - İşe Alma ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

 • İşe Alım ve Mülakat Sürecinde Kilit Kavramlar - Hatırlatma
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatı Yapan Açısından Mülakata Bakış
 • Mülakat Adımları
 • 3 N Tekniği İle Yetkinlik Bazlı Mülakat Soruları ve Cevapları
 • Soru Kalıpları ve Alternatif Cevapları

 • Potansiyeli Yüksek Adaylar

 • Duygusal Zekânın Değerlendirilmesi

 • Stres Mülakatı Ne Değildir? Örnek Sorular 

 • Mülakat Değerlendirme

3. Modül - Yetenek Yönetimi

 • Yetenek Yönetimi Prensipleri
  • Stratejik İş Gücü Planlama
  • Yetenek Stratejisi Belirleme
  • Yetenek Kazanımı ve Yetenek Yönetimine Genel Bakış
 • Yetenek Yönetimi Yaklaşımı 
  • Yetenek Tanımını Oluşturma
  • Yüksek Potansiyel Belirleme
  • Yüksek Performans Belirleme
  • Performans Potansiyel Matrisi oluşturma
  • Yedekleme Planlaması

              · Kritik Rollerin Belirlenmesi

        · Kritik Rollerin Yedeklerinin Belirlenmesi

 •  Yetenek Gelişimi
 •  Yeteneği Elde Tutma ve Ödüllendirme

4. Modül -  Personel Özlük İşleri ve Bordro Uygulaması

 • Personel Özlük İşlemleri
 • Özlük Dosyası nedir
 • Özlük Dosyasının içeriği
 • Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na göre Personel Özlük işlerinin yönetilmesi

 • Aylık İş Gücü Çizelgesi hazırlanması

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması
 • İş Göremezlik Bildirimi
 • Personel Özlük İşlerinin Bordrolama Süreçlerine etkisi
 • Bordro Uygulamaları
 • Kavramlar (Ücret, Asgari Ücret, Çıplak Ücret, Brüt Ücret, Net Ücret, Giydirilmiş Ücret, Maktu Ücret, Ayni Ücret, Nakdi Ücret)

 • Ücretin Ödenmesi

 • Bordro Dinamikleri

 • Kazançlar

 • Kesintiler

 • 1003B MuhSgk Beyanname İşlemleri

 • Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulamaları

 • Örnek Bordro Hesaplamaları

 •  Uygulama Raporlama

5. Modül -  Kurumlarda Öğrenme & Gelişim ve Eğitim Yönetimi

 • Bir Şirketin Stratejilerine Uygun Eğitim Fonksiyonu ya da Departmanı Oluşturma
 • İhtiyaç Analizi Yaparak Buna Uygun Yıllık ya da Dönemsel Eğitim Planı Oluşturma Yöntem ve Becerileri
 • Şirket İçinde Danışman Şapkasıyla Değer Katan Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri Planlama
 • Eğitim Sonuçları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Becerileri
 • Eğitim Tasarım ve Geliştirme
 • Eğitim Uygulama ve Kaynak Kullanımı
 • Eğitim Firmaları ya da İç Eğitmenlerle Çalışma Prensipleri
 • Doğru Eğitim Araç ve Metodlarının Kullanımı
 • İK Sistemleriyle Entegre Bir Eğitim Gelişim Yapısı Kurma 

6. Modül - Ücret Yönetimi, Yan Haklar ve Ödüllendirme

 • Ücrete Farklı Bakışlar,
 • Ücret Belirleme Kriterleri,
 • Ücret ve Ödül Sistemlerinin Temelleri,
 • İKY’de Ücret Yönetiminin Önemi,
 • Ücret ve İş Değerleme İlişkisi,
 • İş Değerleme & İş Değerleme Yöntemleri,

 • Ücret Yapısı ve Ücretin Bileşenleri,

    o  Baz Ücret

    o   Yan Haklar

 • Ücret Basamakları,
 • Ücret-Performans İlişkisi,
 • İş Piyasası ve Ücretler
 • Örnek Olay

    o          Şirket İçi Baz Ücret Yapısının Kurulma Simülasyonu

    o          Baz Ücret ve Yan Haklar İlişkisi

    o          Toplam Ücret Yönetimi Paketi

 • Örnek Olay


7. Modül - Performans Yönetimi

 • Performans Yönetimine Genel Bakış

   o Performans Yönetimi Nedir?

   o Performans Yönetiminde Neler Değişiyor?

 • Performans Yönetimine Stratejik Yaklaşım
    o Performans Yönetim Çerçevesi – Beklentiler ve Kriterler
    o Hedef Tasarımı – SMART Hedef belirleme 
    o Performans Değerleme
         o Performans değerlendirme adımları
         o Performans değerlendirmede yapılan yanlışlar ve yanlışları engelleyici yaklaşımlar
    o Performans sonuçları
    o Sürecin Yönetimi ve Sorumluluklar
    o Geribildirim Süreci ve yönetimi
 • Performans Yönetiminin Diğer İK Sistemleri ile İlişkisi

8. Modül -  4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Hukuku

 • İş Hukuku’na Yön Veren Temel İlkeler & İş Hukuku Kaynakları,
 • İş Sözleşmesi Türleri ve Sözleşme Türlerinin Esasını Oluşturan Hususlar,
 • Geçici İş İlişkileri & personel Transferi & İşyeri Devri,
 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri,
 • Ücret ve Ücretin Ödenmesi,
 • Yıllık İzin & Mazeret İzinleri & Doğum İzinleri,
 • Disiplin İşlemleri ve Uygulanması,
 • İşçinin Verdiği Zararların Kesintisine İlişkin İzlenecek Yöntemler,
 • İş Sözleşmesinin Fesih Türleri,
 • Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
 • Toplu İşçi Çıkarma,
 • İş Sözleşmesi Feshinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler & Fesih Evrakları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • İş Sözleşmesi Feshinde Kullanılan İbranamenin Geçerliliği ve Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • İşçi – İşveren İlişkilerinden Kaynaklı Davalar & Arabuluculuk Süreci (İşe İade, Kötü Niyet Tazminatı, İş Kazaları vb.)
Eğitmen Kadrosu

Prof. Dr. Levent Çinko | Marmara Üniversitesi – İktisat Politikası

Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası (Dr), Türkiye 1996 -2002

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye 1991 -1995

Lisans, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye 1987 -1991

Mesleki Deneyim

MYO Müdürü, Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, 2020 -Devam Ediyor MYO Müdür Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, 2018 -2020 Genel Sekreter, Marmara Üniversitesi, Rektörlük, 2006 -2010

Daire Başkanı, Marmara Üniversitesi, Rektörlük, 2000 -2006


Para Teorisi, Yönetim ve Organizasyon, Türkiye Ekonomisi dersleri vermektedir. Jüri Üyeliği, Bilimsel Hakemliğin yanı sıra Bilimsel Dergilerde Faaliyetler göstermektedir. Bilimsel Kongre ve Sempozyum Organizasyonlarında yer almaktadır. Kitapları ve dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Vala Lale Tüzüner | İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Özel İtalyan Lisesi’nde tamamlamasının ardından, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) İşletme Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Personel Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu.  Aynı yıl içinde İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  2002 yılında “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı tezi ile doktora unvanını almıştır. 2006 yılında Doçent unvanını, 2012 yılında ise profesör unvanını almıştır. Aynı fakültede çalışmaya devam eden eğitmenimiz, “İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)”, “Global İKY”, “İK Analitiği”, “İKY’de Güncel Konular” vb. dersleri lisans ve lisans üstü programlarda vermektedir. “İKY’de Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları” başlıklı kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, yazarın ulusal ve uluslararası düzeyde eserleri literatürde yer almaktadır. 

Doç. Dr. Nihal Kartaltepe Behran | Marmara Üniversitesi – İşletme Fakültesi 

1979 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ederken akademik hayatına başladı.

Aynı üniversitede yönetim organizasyon alanında doktora, strateji ve yönetim alanında doçent unvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Örgüt kuramı, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarında eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. İlgili alanlarda yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası eserleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Gülbeniz Akduman | İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü- İnsan Kaynakları Yönetimi

1977 yılında İstanbul’da doğdu. Arel Koleji’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. İş hayatını öğrenebilmek amacıyla lise yıllarında Topkapı Saray’ında gönüllü turist rehberliği yaptı.  Üniversite yıllarında ise Türk Hava Yolları’nın farklı birimlerinde görev aldı. Marmara Üniversitesi İşletme, Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve ardından Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi dalında doktora eğitimini tamamladı.

1994 yılında Topkapı Sarayı ile başlayan iş yaşamında, sırasıyla Türk Hava Yolları, Havaş, Avea, Turkcell Superonline, Doğanonline ve DeFacto’nun çeşitli yöneticilik kademelerinde görev aldı. İnsan Kaynakları, Organizasyonel Gelişim ve Yönetim Danışmanı ve Eğitmeni olarak farklı sektördeki firmalara hizmet verdi. 2000 yılından beri çalıştığı tüm kurumların bünyesinde kişisel ve yönetsel gelişim konularını kapsayan eğitimler verdi, iç eğitmenler yetiştirdi. Çalışan İlişkileri Yönetimi kapsamında Türkiye’de bir ilk olan ve Harvard’da ders olarak uygulanan “Mutluluk Yönetimi” projesini özel sektörde Mutluluk departmanını bizzat kurup yöneterek hayata geçirdi. Türkiye'nin ilk Mutluluk Müdürü olarak bu projeyle 2 yıl üst üste ödül aldı. Berkeley Institute of Well-being’den Mutluluk Koçluğu sertifikasına sahip Türkiye’deki ilk kişi oldu.

Kişisel deneyim ve bilgilerini paylaşmak ve arttırmak amacıyla yazarlık ve bilirkişilik yapmanın yanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde Yüksek lisans, MBA, Uzaktan eğitim ve Marmara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı ve Mikro MBA programında ders vermektedir. Pearson Master Trainer Certificate sahibi olarak iş hayatı boyunca toplam 6.570 gün, 52.560 saat yetişkin eğitimi vermiş olup, Yönetim- Organizasyon, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları alanında birçok bilimsel yayına sahiptir.

Dr. Habibe Akşit | Işık Üniversitesi

İş hayatına Elginkan Topluluğu Şirketleri’nden ECA A.Ş.’de başladı. Elginkan Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde, organizasyonel gelişim, yönetim sistemleri, insan kaynakları yönetimi projelerinde görev yaptıktan sonra, Elginkan Holding A.Ş.’ye tüm Topluluktan sorumlu insan kaynakları müdürü olarak atandı. Topluluk Şirketlerinde personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçişte, insan kaynakları bölümlerinin yapılanmasının liderliğini üstlendi. Tüm insan kaynakları süreçlerinin yeniden tasarlanmasını sağladı. Topluluğun yönetim modeline temel oluşturan yapılanma projesini yürüttü. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Endüstri İlişkileri Komisyonu ve Toplu Sözleşme Danışma Kurulu’nda, görev aldı. Üniversite, sanayi işbirliği çerçevesinde, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve sektör projelerine destek verdi. Eylül’2012 itibariyle Elginkan Holding’teki görevinden ayrılan eğitmenimiz, insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim, liderlik yetkinlikleri ve iş etiği konusunda danışmanlık yapmakta, farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans, e-mba ve sertifika programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, İş Etiği, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve Liderlik dersleri vermektedir. 2015 yılında koçluk eğitimini Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) akredite okullarından olan Adler International Learning Central Europe’dan almıştır. Viktor Frankl Institute of Logotheray tarafından akredite olan “Academic Associate in Logotherapy” sertifikasına sahiptir. Türkiye Kalite Derneği (KALDER)’in Uzmanlık Gruplarından olan “Çalışma Hayatında Yeni Akımlar” Uzmanlık Grubu’nun 2014-2015 döneminde liderliğini yürüten Akşit, KALDER Eğitim Komisyonu üyeliğini 2018 yılına kadar sürdürmüştür. TÜSİAD-KALDER kalite ödülü sürecinde 2000 yılından itibaren EFQM modeli çerçevesinde değerlendirici olarak da görev yapmaktadır. 2017 yılından itibaren KALDER Etik Kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. KALDER Adına, 2019-2021 Dönemi’nde Eğitim Fakülteleri Akreditasyon Kurulu (EFAK) Üyesi olarak yer almaktadır. Management Centre Türkiye (MCT) İK Zirvesi içinde yer alan “Liderler Kahvesi” platformunda 2012- 2020 yıllarında deneyim paylaşımında bulunmuştur. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri ve yazıları olan eğitmenimiz, İK Yönetiminde “Düşünceler, Uygulamalar, Öngörüler” adlı çok yazarlı bir kitabın derlemesini yapmıştır. Hümanist Kitaptan çıkan “Yöneticiliğe Dair Sorular ve Cevaplar”, “İnsana Yolculuk” ve “Deneyimden Öğrenmek” isimli çok yazarlı e-kitaplarda yazıları yer almaktadır. İKY’de Kök Hücre Yaklaşımı (Stem Cell Approach In Human Resources Management) isimli makalesi deneysel bir çalışma olarak IJMA International Journal of Management and Administration, Year:3, Volume:3, Number:5, 2019 yayınlanmıştır. Çalışma Hayatında Duygular isimli kitapta “İş ve Yaşam Dengesi” isimli bölümünün (Detay Yayıncılık) ve Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma isimli kitapta (Nobel Yayınları) “Etik Liderlik” bölümünün yazarıdır. Projeler kapsamında üniversite öğrencilerine gönüllü olarak koçluk desteği vermektedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “İş Dünyası Şeffaflık Sistemi Türkiye Analizi – Mart’2017” çalışmasına Danışma Kurulu üyesi olarak destek vermiştir. 2003 yılından itibaren kesintisiz olarak Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Etik Kurulu’nda görev almakta olan eğitmenimiz, üç dönem (2008-2014) Kurulun Başkanlığını yürütmüştür. Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesidir. Uluslararası Organizasyonel Gelişim Derneği (IODA) Türkiye kurucu üyesidir. KOBİ-YAŞAM Dergisi’nde “Liderlik ve İnsan Kaynakları” köşesinin yazarıdır. 2015 yılından itibaren, Bahçeşehir Üniversitesi EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri Ödül Yürütme Kurulu Üyesi ve EDUCORP Ödül Değerlendirme Kurulu Eş Başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren eğitmenimiz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Yöneticiliği Programı’nı tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, aynı bölümde Doktora derecesini aldı.

Av. Didem Aral | Ortak Avukat - Gürel & Aral Avukatlık Bürosu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun olan eğitmenimiz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Mini MBA eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduğu tarihten itibaren birçok farklı sektörden müvekkillere hizmet verdikten sonra, 2017 yılında Güler & Aral Hukuk Bürosu’nun kurulmasında kurucu ortak olarak yer almıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşarak kariyerinde ilerlemiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava ve uyuşmazlıklar alanında bireysel ve kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bireysel ve toplu İş Hukuku’nun tüm alanlarında dava ve danışmanlık çerçevesinde derin tecrübeye sahiptir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava dosyalarında, Yargıtay kararları ve mevzuat çerçevesinde araştırma yaparak birçok davanın lehe sonuçlanmasına katkıda bulunmuştur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İSG uygulamaları hakkında değişen yasal düzenlemeler, mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatları ile ilgili bilgilendirmeler yapmakta ve mevzuata ilişkin makaleler yazmaktadır. İş Hukuku alanında; Bahçeşehir Üniversitesi & İstanbul Institute işbirliğinde iş hukuku eğitimi (Link), Ebebek ile canlı yayın (Link), Hürriyet İK’da içerik paylaşımı (Link), Bebek dergisinde içerik paylaşımı (Link) referanslarından bazılarıdır. 

Çiğdem Orhan | İnsan Kaynakları Müdürü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun olan eğitmenimiz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Mini MBA eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduğu tarihten itibaren birçok farklı sektörden müvekkillere hizmet verdikten sonra, 2017 yılında Güler & Aral Hukuk Bürosu’nun kurulmasında kurucu ortak olarak yer almıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşarak kariyerinde ilerlemiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava ve uyuşmazlıklar alanında bireysel ve kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bireysel ve toplu İş Hukuku’nun tüm alanlarında dava ve danışmanlık çerçevesinde derin tecrübeye sahiptir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İSG Mevzuatından doğan dava dosyalarında, Yargıtay kararları ve mevzuat çerçevesinde araştırma yaparak birçok davanın lehe sonuçlanmasına katkıda bulunmuştur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İSG uygulamaları hakkında değişen yasal düzenlemeler, mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatları ile ilgili bilgilendirmeler yapmakta ve mevzuata ilişkin makaleler yazmaktadır. İş Hukuku alanında; Bahçeşehir Üniversitesi & İstanbul Institute işbirliğinde iş hukuku eğitimi (Link), Ebebek ile canlı yayın (Link), Hürriyet İK’da içerik paylaşımı (Link), Bebek dergisinde içerik paylaşımı (Link) referanslarından bazılarıdır. 

Katılımcı Profili & Belgelendirme

Katılımcı Profili

Eğitim içeriği halı hazırda kurumlarında insan kaynaları departmanlarında giriş seviyesinden - orta düzey yönetici seviyesine kadar çalışan iş dünyası profesyonellerini ve ik süreçlerinde görev alan diğer departmanlardaki ilk - orta kademe yöneticileri, insan kaynakları süreçlerinin nasıl geliştirebileceğini aktarmak üzere kurgulanmıştır. Bu bakımdan eğitimin katılımcı profilini,  ik fonksiyonu çalışanları, ik uzmanları, İK yöneticileri, İK için uygulama geliştirenler, İK departmanı ile yakın süreç yürüten diğer departman çalışanları, ve insan kaynakları danışmanları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, işletme sahipleri, yönetim danışmanları, kurumsal iç eğitmenler, kurumlarında stratejik yönetimden sorumlu iş dünyası profesyonellerinin de katılımı da önerilmektedir.

Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir. 


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Kayıt & Ücret Bilgileri

Kayıt Bilgileri

Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.

Detaylı Bilgi için; Fatma Ermiş | BMI Education Director | 0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74 | fatmaermis@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Eğitim Ücreti

Kişi Başı Program Bedeli; 3.250TL + %18 KDV

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
Program bedeli kredi kartı aracılığıyla - iyzico sistemi üzerinden - taksitle ödenebilmektedir. 

- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.