İş Hukuku, Bordrolama ve SGK Uygulamaları - Online
BMI Open Platform

İş Hukuku Eğitimi

Program Hakkında

Bu eğitim programında; çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunu başta olmak üzere tüm ilgili kanun ve yönetmeliklerin özlük işleri ve bordro süreçlerindeki uygulamalarını gerçek örneklerle öğretmek ve vaka çalışmalarını ile pekiştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

  • İş Hukuku hakkında güncel mevzuat ve sık karşılaşılan örnekler, 
  • SGK Uygulamalarına ilişkin güncel mevzuat ve sık karşılaşılan örnekler,
  • Personel özlük işleri ve bordrolama işlemleri için temel bilgiler ve tüyolar, uygulama çalışmaları,

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: Duyurulacaktır.

Süre: 12 Saat (2 Gün)

Gün: Duyurulacaktır.

Saat: Duyurulacaktır.

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim

Kontenjan: 15 Kişi

Sonraki Dönem: Duyurulacaktır

Detaylı Bilgi için

Ayşe Köse

0 212 273 15 05 

aysekose@bmieducation.com

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program İçeriği

Eğitim İçeriği

Modül 1 - İnsan Kaynakları Süreçlerinde Özlük İşleri Kavramları

2019 Yılında uygulanacak Vergi, SGK, KVKK, İSG değişiklikleri,

İK Yönetimi, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen önemli kavramlar,

Özlük işleri ve bordro hazırlamada İK süreçleri nasıl yönetilmeli

Kurum içi iletişim sağlamada özlük işleri ve Yönetmelikler,

İK çalışan ilişkileri nasıl yönetilir, hangi yönetim fonksiyonları kullanılır?

Modül 2 - Yasalar ve İK Bakımından İşe Başlatma Süreçleri

İş hukuku bakımından işe başlatma çalışmaları,

Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yapılacak çalışmalar,

İş sağlığı ve güvenliği Kanunu ile ilgili çalışmalar,

Kimlik Verileri Koruma Kanunu bakımından alınacak tedbirler,

2019 Vergi Kanunları değişiklikleri uygulamaları ve tedbirler,

Modül 3 - İş Hukukunda Özlük İşleri ve Temel Bordro Süreçleri

İş hukuku temel kavramları, işçi, işveren, işyeri kavramları

Alt ve asıl işveren ilişkileri uygulamaları, sözleşme yönetimi,

İş hukukunda önemli maddeler ve yapılması gereken çalışmalar,

İş hukukunda iş sözleşmeleri, özellikleri,

2019 yılı için sözleşmelere konulması gereken özellikli maddeler

Modül 4 - Özlük İşleri Yönetiminde Gerekli Dosya, Belge ve Yazılar

Personel özlük dosyası oluşturma ve gerekli belge ve bilgiler, saklama 

Personel dosyasında yer alan belgelerin yasal bakımdan işletme gereklilikleri,

İşe giriş ve çıkış işlemlerinde yasal olarak oluşturulması gereken belgeler,

İş sağlığı bakımından önemli belgeler, eğitimler ve İPC' ları

Tutanak, Savunma Alma, Uyarı, İhtar, ücret kesme, çıkış yazı ve belgeler,

Modül 5 - Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları

Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,

Fazla mesai şartları ve sözleşmeye konması gereken maddeler se sonuçları,

Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,

Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreler, işletme tedbirleri,

Modül 6 - Yıllık İzin Hak Etme ve Kullanma Süreçleri

Yıllık izin hak etme, kullanma, doğru kullandırmamanın sonuçları,

Sosyal Güvenlik bakımından yıllık izin kullanımı ve sonuçları,

Yıllık izin, idari izin ayrımları sayılan ve sayılmayan günler,

İSG Yönünden yıllık izin hak etme ve kullanmada önemli kavramlar,

İdari izinler kullanımı, ücretli ve ücretsiz izinler,

Modül 7 - Personeli İşten Ayırma Sürecinde Yapılacak Çalışmalar

Geçerli nedenle ve haklı nedenle fesih halleri ve ayrımı,

Haklı Nedenle iş özleşmesi fesih halleri,

Feshin geçerli nedene dayandırılması, fesih halleri

İş kanununu, Borçlar Kanunu, SGK zaman aşımı süreleri,

İşten ayırmak için oluşturulması gereken belgeler, iş arama izni,

Modül 8 - Arabulucu görüşmeleri, İş Davaları Açılması ve sonuçları

Arabulucu öncesi hazırlıklar, talepler, anlaşma ve anlaşamama halleri

İş davaları açılması için koşullar (Örnek çalışma),

Yetersizlik, Davranışlar, İşin ve işyerinin gereklerinin önemi,

İşe iade davası açılma süresi, mahkeme süreçleri ve işe iade sonuçları,

Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemelerin hesaplanması ve bordro işlemleri,

Modül 9 - Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

Sosyal Güvenlik Kavramı, uygulamaları ve önemli maddeleri,

Çalışma şekillerine göre sigortalı sayılma şekli

İşyeri açılışı ve yapılacak çalışmalar, işçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,

SGK Mevzuatında sigorta kolları ve prim oranları,

İş kazaları ve meslek hastalıkları kavramı, primleri, bildirimler

Modül 10 - Ücret ve Bordro Uygulamaları

Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,

Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi, puantaj ve bordro imzası 

Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri

Aylık Prim Hizmet belgesi verilmesi, Teşvik bildirimi ve şartları,

İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,

Modül 11 - Yargıtay Kararları ile Özlük İşleri ve Ücret Sonuçları

Örnek vakalar ve Yargıtay kararları (Kıdem, ihbar, iş arama izni, yıllık izin),

İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi,

İşe iade kavramında Yargıtay kararları ve uygulamaları

270 saatlik fazla çalışma Yargıtay kararları ve dikkat edilecek hususlar,

Yönetici fazla çalışma ücreti, ibranamenin geçerliliği için yapılacak işler,

Modül 12 - İş Sağlığı & Güvenliğinde İş Hukuku ve SGK Uygulamaları

İşe başlatma aşamasında alınacak İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,

İş Kazaları ve meslek hastalıkları hakkında alınacak tedbirler,

İş Kazasının bildirilmesi, kaza öncesi ve sonrası alınacak tedbirler,

Eğitmen Kadrosu

Eğitmen

Ankara Üniversitesi – İşletme Muhasebe bölümü mezun olduktan sonra, 1974 yılında Orman Genel Müdürlüğünde Muhasebeci olarak işe başlamıştır. 1977-1984 yılları arasında WAT Motor Sanayi Muhasebe Müdür Yardımcısı, 1985-1987 yıllarında İBAN İlaç Sanayi A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak çalışmıştır. 1987-1993 yıllarında Sabah Yayıncılık A.Ş. / ATV Prodüksiyon A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmış. Medya Holding A.Ş.ve bağlı Şirketlerin Muhasebe Müdürü, Mali İşler Koordinatör yardımcısı ve mali müşavir olarak görev yapmıştır. 

1993-2002 Yılları arasında Medya Holding bünyesinde 20 şirketin tüm grup personelinin İnsan Kaynakları ve personel özlük işlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yaptı, 2002 ile 2005 yılları arasında ise Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonunu bünyesine katan Merkez Yayın Holding A.Ş.’ de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında Merkez Yayın Holding’ den ayrılarak danışmanlık şirketini kurmuştur​.

2011 yılından bu yana iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu (bordro süreçleri dahil olmak üzere) ile ilgili iş davalarında Bilirkişilik yapmaktadır. 

Eğitim Tecrübesi: 

Türkiye’nin 21 şehrinde 250’den fazla eğitimde 10.000’den fazla kişiye iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, özlük işleri, bordro, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vermiştir. 106 dönem “Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı” eğitimciliğini yapmıştır. 

Katılımcı Profili & Belgelendirme

Katılımcı Profili

Eğitime özellikle insan kaynakları yöneticileri, danışmanları ve uzmanları, departman ve ekip yöneticileri, iş hukuku süreçlerinden sorumlu olan / olacak kişilerin katılımı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra iş hukuku konusundan bilgilerini güncellemek isteyen işletme sahipleri, işveren vekilleri, orta ve üst düzey yöneticilerin de katılımı eğitim hedefleri ile uyuşmaktadır.

Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 12 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir. 


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Kayıt & Ücret Bilgileri

Kayıt Bilgileri

Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.


Eğitim Danışmanı; Nursena İyitütüncü - 0 212 273 15 05 / 0 554 590 75 29 - nursenaiyitutuncu@bmieducation.com

Ücret Bilgileri

Kişi Başı Program Bedeli; Duyurulacaktır

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir. 

- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

Detaylı Bilgi & Başvuru  Formu

Eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi için aşağıdakı formu doldurmanız yeterli, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.