Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

BMI Uzmanlık Eğitimi - Online | Sertifika Programı

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Eğitimi

Program Hakkında

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Yönetimi eğitim programı, kurumlarında operasyona yönelik görevlerde çalışan profesyonellerin "lojistik, satınalma ve tedarik yönetimi" hakkında bilmesi gereken tüm başlıkları ele alarak, vizyonlarını genişletebilmek; verilen örnek uygulamalar ile bu teknikleri en etkin şekilde hayata geçirebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir; ve içinden geçtiğimiz dönemde lojistik, satınalma ve tedarik yönetimi açısından stratejik hamleler konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

 • Lojistik ve Taşımacılık Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar.
 • Dış Ticarette Gümrük Prosedürleri, Ödeme ve Teslim Şekilleri.
 • Stratejik Satınalma Yöntemleri & Satınalma Prosedürleri.
 • Depo ve Stok Yönetimi için Kritik Bilgiler.
 • Tedarikçi Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Fiyat ve Müzakereler.
 • Uluslararası Teslim ve Ödeme Şekilleri.

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 14 Ekim 2023

Süre: 30 Saat (5 Gün)

Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim

Kontenjan: 20 Kişi

Sonraki Dönem: Duyurulacaktır

Detaylı Bilgi için

Göksu Ayhan | BMI - Eğitim Danışmanı

0 212 273 15 05 / 0505 158 53 32

goksuayhan@bmieducation.com

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program İçeriği

Eğitim İçeriği

Lojistik Yönetimi

 • Lojistik İlkeler & Kavramlar
 • Temel Lojistik Faaliyetler
 • Lojistik Bilgi Sitemleri
 • Lojistik Maliyetler
 • Lojistik Yönetimi
 • Dünya ve Türkiye Lojistik Sektörü
 • Çağdaş Lojistik Sistemler
 • Lojistik Yönetiminin Kurum için Önemi
 • Lojistik - Satınalma - Tedarik Üçgenini Yönetmek

Taşımacılık Yönetimi

 • Lojistikte Taşımacılığın Yeri, Taşımacılık ile İlgili Temel Bilgiler
 • Taşıma Yöneticisinin Temel Görevleri
 • Taşımacılık Ekonomisi, Lardner Yasası, 
 • Mesafe ve Ölçek Ekonomisi, Ticaret ve Ekipman Dengesi
 • Uluslararası ve Yurt İçi Taşıma Güzergâhları
 • Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi & Taşıma Mâliyetleri
 • Karma Taşımacılık (Multimodal – Intermodal – Kombine Taşıma)
 • Uygun Taşıma Modu Seçim Yaklaşımları
 • Toplam Mâliyete Göre Taşıma Modu ve Araç Seçimi

Depo Yönetimi

 • Stok, Depo ve Depolama Kavramları
 • Depolamanın Önemi ve Lojistik İçindeki Yeri
 • Depo Çeşitleri & Depolardaki Faaliyetler
 • Depolama Operasyonları
 • Malzeme Elleçleme ve Raf Sistemleri
 • Depo Yönetim Sistemleri

Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri

 • Dış Ticaretin Temel Kavramları
 • Dış Ticarette Risk kavramı
 • Ödeme Şekilleri
 • Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2020)
 • Nakliye Sigortaları
 • Uluslararası Ticaret Rejimi 

Dış Ticarette Gümrük Prosedürleri

 • Dış Ticaret Prosedürleri (Nasıl İthalatçı/İhracatçı Olunur?, İthalat ve İhracat İş Akışı, İthalat ve İhracat Çeşitleri,)
 • Dış Ticaret Gümrük Prosedürleri
  [Gümrük Uygulamalarında Tarife, Kıymet ve Menşe, Gümrük İşlemleri Süreci, Gümrük Antrepo Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Sınır Ticareti, Gümrüklerde Temsil ve Gümrük Müşavirliği]

Satınalma'da Stratejik Yönetim

 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma
 • Satınalma’da SWOT Analizi ve Kıyaslama
 • Satınalmanın Organizasyonu ve Kategori Yönetimi
 • Satınalma Performans Kriterleri
 • Üst Yönetimin Satınalma’dan Beklentileri
 • Satınalma Profesyonellerinde Olması Gereken Özellikler

Tedarikçi Yönetimi

 • Doğru Tedarikçi Profili Belirleme ve Tedarikçi Seçme Teknikleri
 • Tedarikçi Sayısı Tespiti. Tek Tedarikçi mi? Çoklu Tedarik mi?
 • Tedarikçilerin Sınıflandırılması ve Teknikleri
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 • Tedarikçi El Kitabı & Tedarikçi Zinciri Yönetimi
 • Tedarikçi Değerlendirme & Tedarikçi Geliştirme
 • Tedarikçi Risk Analizi & Tedarikçi Çeşitlendirme
 • Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve Yenileme
 • e-Tedarik & Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri

Sözleşme Yönetimi

 • Sözleşme Türleri & Amaçları
 • Sözleşme Yönetiminin Aşamaları
 • Sözleşme Maddelerinin Tümü ve Örnekler
 • Satınalma Açısından Sözleşme
 • Örnek Satınalma Sözleşmeleri
 • Sözleşmelerdeki Sorunlar ve Arabulucular
 • Sözleşme Yönetiminde Kritik Noktalar
 • Satınalma Sözleşmelerinde Kritik Noktalar
 • Sözleşmenin Takibi & Uygulaması

Fiyat Yönetimi

 • Fiyat Teklifleri (e-RFx) ve Modelleri
 • Toplam Mal Oluş Maliyeti (TCO) ve Risk Faktörleri
 • Dış Kaynaklı Firmalar ile Fiyat Yönetimi
 • Sipariş Miktarı ve Fiyat İlişkisi
 • Satınalma’da Süre-Fiyat İlişkisi
 • Modern Maliyet Düşürme Teknikleri

Fiyat Müzakereleri

 • Fiyat Müzakerelerindeki Hazırlıklar
 • Fiyat Müzakerelerindeki Stratejiler ve Teknikler
 • Dikkat: Satışın Vazgeçilmezleri!!!
 • Etkin Bir Satınalma İçin 7 Vazgeçilmez Yöntem!!!
 • Beden Dilinin Müzakerelerde Kullanılması
 • Temel İkna & Müzakere Teknikleri

Uluslarararası Teslim Şekilleri ve Ödeme Yöntemleri

 • Uluslararası Teslim Şekillerinin Anlamı ve Amacı
 • Satınalma Açısından Ödeme Yöntemleri
 • Yeni Ödeme Yöntemleri
 • Uluslararası Teslimatta Kritik Noktalar
 • Globalde Kullanılan Ödeme Yöntemleri & Riskler

Satınalma Raporları

 • Raporlama Teknikleri
 • Satınalma’nın Olmazsa Olmaz Raporları ve Örnekler
 • Harcama ve ABC Analizleri
 • Malzeme Depo ve Tüketim Raporları
 • Satınalma Bütçe Yönetimi
Eğitmen Kadrosu

Gürkan Hüryılmaz | TÜSMOD - Chairman of the Board - Global Procurement Manager – Automotive

1976 yılında Razgrad şehrinde doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden ve 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. MPM-REFA İş Etüdçüsü sertifikasına sahiptir. 2004 yılından bu yana Satınalma konularında genel katılıma açık eğitimler vermektedir. Ayrıca, üniversitelerdeki sertifika programlarının Satınalma Dersinde öğretim yetkilisi olarak görev yapmaktadır. Eğitimlerinde denenerek başarıyla uygulanmış ve dünya’daki güncel satınalma tekniklerini sunarak, sorunlara çözümler bulmaktadır. Bugüne kadar 1000’e yakın kuruluştaki 3000’e yakın satınalma profesyoneline, yöneticisine ve sahibine eğitim vermiştir.

SubconTurkey, Tedarik Gazetesi, Satınalma Dergisi, Purchasing Türkiye ve ilgili diğer dergilerde satınalma makaleleri ve emtia fiyat analizlerini yayımlamaktadır. Türkiye’nin en geniş kapsamları emtia fiyat endeksini aylık olarak hazırlamakta ve yayımlamaktadır. 2014 yılında kurulan TÜSAYDER Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği’nin kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

2004 yılında Satınalma Türkiye (Purchasing Turkey) markasının yaratıcısı olarak 2011 yılından bu yana her yıl Türkiye’deki Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Buluşmalarını organize etmektedir. 

İyi derecede İngilizce yanında orta derecede Fransızca, Almanca ve az derecede Bulgarca ve İtalyanca bilmektedir.

Halen Türkiye’nin Büyük ve Orta ölçekli firmalarında önde gelen kuruluşlarında Satınalma Yöneticiliği ve Danışmanlığı faaliyetlerini sürdürmekte ve bu kuruluşlarının karlılıklarının artmasını sağlamaktadır

Dr. Atiye Tümenbatur| Maltepe Üniversitesi – Öğretim Görevlisi

1979 yılında Adana’da doğdu. 1998 yılından 2011 yılına kadar Mersin’de özel bir şirkette Gümrükleme ve Lojistik Operasyon Yöneticisi olarak çalıştı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans, 2010 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Maliye Bölümü’nden yüksek lisans, 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora Tezi konusu “Tarım-Gıda Bütünleşik Tedarik Zinciri Tasarımı: Domates Ürünü Uygulaması”’dır. 2013 yılından itibaren çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup, dış ticaret işlemleri, taşımacılık yönetimi, ithalat ve ihracat yönetimi, depolama yönetimi, lojistik operasyon yönetimi, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, gümrük ve transit rejimi, liman ve terminaller, lojistikte risk ve sigorta, tehlikeli ve özel madde taşımacılığı konularında dersler vermekte olup 2019 yılı itibariyle Maltepe Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tarım-gıda tedarik zinciri konusu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası bildiri, makale gibi akademik çalışmaları mevcut olup, İTÜSEM, KEAS, UND-ÜDY Eğitimi, FIATA Diploma Eğitimi ve UTİKAD Dış Ticaret eğitimlerinde eğitmenlik yapmaktadır. Lojistik  derneği’nde (LODER) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Prof.Dr. Umut Rıfat Tuzkaya | Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2007 yılında doktora eğitimini tamamlamış, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör unvanını almıştır. 2011 yılında Louisville Üniversitesi (Kentucky, ABD) bünyesindeki “Logistics and Distribution Institute”de misafir araştırmacı olarak acil durum lojistiği projesinde çalışmıştır. Taşımacılık yönetimi, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, depo yönetimi, üretim yönetimi, kalite yönetimi ve tesis tasarımı konularında dersler vermiştir. Bu alanlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap bölümleri gibi akademik çalışmaları ve atıfları mevcuttur. Akademik bilgilerini lojistik master plan hazırlama, fizibilte etütleri, süreç analizi ve iyileştirme, stratejik planlama, norm kadro oluşturma ve sektörel analizler gibi farklı projelerde kullanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu, Endüstri Mühendisliği ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde lisans ve lisansüstü seviyelerde alanıyla ilgili dersler vermiştir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı ve LODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Mehmet Sarıdoğan CPPM | Purchasing and Logistics Manager

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programı ile aynı üniversitenin Makine Mühendisliği çift anadal programını tamamladıktan sonra sırasıyla Visteon, Belgin, Benteler firmalarında iş hayatını sürdürdü. Halen Torun Bakır firmasında Satınalma ve Lojistik Müdürü olarak görev yapmaktadır ve kendisi 17 yıldır özel firmalarda Tedarik Zinciri Yönetiminde görev yapmaktadır.
 
İstanbul Üniversitesinin Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı “Yapay Sinir Ağları ile Araç Rotalama” tezi ile tamamlamıştır. Okan Üniversitesi İşletme Fakültesi Doktora Programını ise “Organizasyonel Vatandaşlık Davranışı” konusundaki doktora tezi ile tamamlayarak “Doktor” ünvanını almıştır.
 
Otomotiv Sektöründe bir Amerikan-Kore ortaklığı olan Visteon’da Tedarik Zinciri Lideri olarak göreve başlayan eğitmenimiz, Kimya sektöründeki Belgin firmasında Lojistik Müdürlüğü tecrübesinin ardından yine Otomotiv sektöründe üretim yapan Merkezi Almanya’da olan Benteler’de Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana uluslararası üretim ve ticaret yapan Torun Bakır’da Satınalma Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
 
2018’de CPPM ünvanını almıştır. Satınalma Yöneticiliği, Lojistik ve Depo Yöneticiliği ve Planlama Süreci Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. 2018-2020 yılları arasında Okan Üniversitesi İşletme Fakültesinde Dış Ticaret, Satınalma, Lojistik Yönetimi, Bütçe Yönetimi konularında ders vermiştir. TÜSAYDER de yöneticilik görevine devam etmektedir. “Stratejik Satınalma Yönetimi, Uluslarası Lojistik ve Depo Yönetimi, Üretim Plânlama ve Kontrol, Stok Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijitalleşme” konularında çalışmaktadır. “Yeşil Lojistik” başlıklı bir uluslararası makalesi vardır. 

Katılımcı Profili & Belgelendirme

Katılımcı Profili

Lojistik, satınalma ve tedarik birimlerinde görev yapan mühendisler, uzmanlar, orta ve üst düzey yöneticiler; bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen diğer bölüm çalışanları.

Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi katılım belgesi önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir. 


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Kayıt & Ücret Bilgileri

Kayıt Bilgileri

Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.


Detaylı Bilgi için; Göksu Ayhan | 0 212 273 15 05 / 0505 158 53 32 | goksuayhan@bmieducation.com

Ücret Bilgileri

Kişi Başı Program Bedeli; 10.500 TL + KDV'dir. 

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.

- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

Detaylı Bilgi & Başvuru  Formu

Eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.