Sözleşmeler Hukuku Eğitim Programı - Online
Online Sertifika Programı - BMI Open Platform

Sözleşmeler Hukuku Eğitimi

Program Hakkında

İş hayatında önemli bir yere sahip olan sözleşmeler yalnızca hukukçuları değil, sözleşme içeriğindeki konularla bağlantısı olan her düzeydeki çalışanı, yöneticiyi ilgilendirmektedir. Ancak sözleşme içerikleri hukuki kavramlarla hazırlandığından, ve anlaşmazlık durumunda hukuki sürece bağlandığından dolayı hukukçu olmayanların bu kavramlara hakim olması gerçektedir. 


Bu eğitim sayesinde hukukçu olmayan çalışanlar, yöneticiler sözleşmelerde yer alan temel hukuk kavramlarına hâkim olacaklar ve eğitim sonunda bir sözleşmeyi hukuki yönden anlama ve inceleme yetkinliğine sahip olacaklardır.

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 11 Aralık 2021

Süre: 10 Saat (2 Gün)

Gün: Cumartesi - Pazar

Saat: 10:00 - 16:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim

Kontenjan: 20 Kişi

Detaylı Bilgi için

Fatma Ermiş | BMI Education Director

0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74

fatmaermis@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et


Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

Program İçeriği
Eğitmen Kadrosu
Katılımcı Profili & Belgelendirme
Kayıt & Ücret Bilgileri
Program İçeriği

Eğitim İçeriği

Sözleşmeler ve Kavramsal Çerçeve

 • Sözleşme nedir?
 • Sözleşmeler hukuku genel ilkeleri ve sözleşmelerin yorumlanması
 • Sözleşme özgürlüğü ve sınırları
 • Genel işlem koşulları

Sözleşmenin Kuruluşu

 • Sözleşmenin tarafları
 • İcap ve kabul
 • Şekil şartı
 • Sözleşmenin kurulması ve geçerliliği
 • İfa yeri ve zamanı
 • Sözleşmenin imzalanması ve elektronik ortamda yapılan sözleşmeler

Sözleşmelerde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Taraf edimleri ve edimlerin ifası
 • Vade, gecikme, temerrüt ve faiz
 • Sözleşmede cezai şart düzenlemesi ile ifaya zorlayan teminatlar
 • Sözleşmenin ekleri ve ek sözleşmeler
 • Sözleşmenin uygulanması sırasında tespit, ihbar ve ihtar usulleri
 • Sözleşmeye aykırılık
 • Sözleşmenin süresi ve uzatılması
 • Sözleşmede mücbir sebep
 • Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma halleri
 • Sözleşmenin sona ermesi ve fesih
 • Gizlilik
 • Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme
 • Arabuluculuk ve tahkim
 • Uluslararası sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken konular
 • Dövizle işlem yasağı

Sözleşme Yönetimi

 • Sözleşme Öncesi Ticari/Hukuki Yararın Belirlenmesi
 • Sözleşme Öncesi Karşılıklı Görüşmeler 
 • Sözleşmeye Konu (ticari) İlişki Üzerinde Mutabık Kalınması
 • Sözleşme Ana Başlıkları ile Olmazsa Olmaz İçeriğin Belirlenmesi
 • Geçerli Kurulmuş ve Uygulanabilir Bir Sözleşme İçin Usule ve Esasa İlişkin Kontrol Listesi 
 • Sözleşmelerin Takibi ve Arşivlenmesi     

İncelenecek Sözleşme Türleri - Uygulama & Grup Çalışmaları

 • Ön Sözleşme (MoU) ve Gizlilik Sözleşmesi (NDA)
 • Satış Sözleşmesi
 • Eser Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Kefalet Sözleşmesi ve Garantörlük Sözleşmesi
 • Vekâlet Sözleşmesi
 • Lisans Sözleşmesi (Fikri Mülkiyet Hukuku)
 • Franchise-Distribütörlük-Acentelik Sözleşmeleri
 • Sponsorluk Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmeleri (GKS-Leasing-Yeniden Yapılandırma)
 • Tapuya Şerh Edilebilen Sözleşmeler (Taşınmaz Satış Vaadi-Geri Alım Hakkı-Kira)
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Her Sözleşmeye Uygulanabilir “Sözleşme İçi Sözleşmeler" (Sulh-Tahkim-Delil Sözleşmeleri)
  Eğitmen Kadrosu

  Eğitmen Kadrosu

  Eğitmen

  1979 İstanbul doğumlu olup 1996 yılında F.M.V Ayazağa Işık Lisesi’nden valedictorian olarak;  2000 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden onur derecesi ile mezun olmuştur.

  Birleşme ve Satın Almalar, Özelleştirme, Proje Finansmanı, Şirketler Finansmanı alanlarında uzmanlaşmış hukuk bürosu bünyesinde başlıca birleşme ve satın almalar ile sektörlerinde öncü çok uluslu ve ulusal şirketler ile devlet ihalelerine konu projelerde uzman avukat olarak yer almıştır.

   Çalışma hayatı boyunca sözleşmeler ve müzakereler üzerine yoğunlaşmış olup Türk Hukukuna tâbi ve yabancılık unsuru taşıyan her türlü sözleşme türleri ile sui generis sözleşmelerin kurulmasında etkin olarak yer almıştır.

  İngilizce Sözleşmeler ve İngiliz Hukuku konularında bilirkişilik yapmış olup 2019 yılından itibaren Hattat Holding A.Ş.’de Hukuk Baş Müşavirliği görevini yürütmektedir.

  Eğitmen

  2005 yılında meslek yaşantısına başlamış olup Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında mesleki deneyim edindikten sonra Ürer Dokudan Türkan Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı olmuştur.

          

  Eğitmenimiz, inşaat, gayrimenkul, bilişim, tekstil ve diğer farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firmaya şirketler hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve diğer birçok alanda hukuki danışmanlık hizmetleri vermenin yanı sıra sözleşmeler hukuku, iş hukuku, melek yatırım prosedürleri ve sair konularda Şirketlere yönelik eğitimler vermektedir. Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka vekili olup şirketlerin marka ve endüstriyel tasarımlarının gerek Türkiye gerek yurtdışında tescili işlemlerini gerçekleştirmektedir.

          

  Ayrıca Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde uzman arabulucu olarak faaliyet göstermektedir.

  Eğitmen

   1985 Ankara doğumlu olup, 2002 yılında Ted Ankara Koleji, 2006 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Zorunlu mesleki stajının ardından, 2 yıl boyunca ağırlıklı olarak fikri mülkiyet, iş hukuku, haksız rekabet konularında bir hukuk bürosunda çalışmıştır. Sonrasında ise İngiltere’de yer alan Queen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayarak 2010 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisans tezi ise “Türkiye, İngiltere ve Avrupa Birliği Perspektifinde Karşılaştırmalı Reklamlarda Rakip Markanın Kullanılması” başlığı altında Avrupa’nın en çok okunan akademik dergilerinden biri olan International Review of Intellectual Property and Competition Law 2011 sayısında yayınlanmıştır.

   Yüksek lisans sonrası Alışveriş Merkezi Yönetimi olan Cefic Türkiye ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’de toplam 8 yıla yakın görev almış olup son 3 yıldır ise Domino’s Türkiye’nin hukuk ekibinin başında görev almaktadır. Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu’na bağlı Marka Vekili olup, 2020 yılında ise Legal 500 tarafından ilan edilen En iyi Şirket Avukatları listesinde (Legal 500-GC Powerlist) yer almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda, Gıda Perakendecileri Derneği Perakende Hukuku Çalışma Grubu ve ve TÜSİAD E-Ticaret Çalışma Grubu üyesidir.

  Eğitmen

  Eğitmenimiz birleşme ve devralmalar, proje finansmanı, enerji hukuku, halka arz, hissedarlık sözleşmeleri, özelleştirme projeleri ve kamu ihaleleri, ortak girişimler ve girişim sermayesi ile hukuki yapılandırmalar, uluslararası ticari işlemler ve sözleşmeler alanında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık yapmaktadır. Bunun yanı sıra start-up ve dijital teknolojiler ile altyapı projelerine (mega inşaat ve taahhüt işleri) ilişkin EPC ve finansman sözleşmeleri, uzun dönemli hizmet ve tedarik sözleşmeleri ve bunlara bağlı ticari risklerin yapılandırılması alanlarında yerli ve yabancı yatırımcılarla çalışmaktadır. Ayrıca bilgi teknolojileri transformasyonu ve start-up yapılanmaları ile kitlesel fonlama, hissedarlık yapıları ile kurumsal yönetim (corporate governance) yapılarının kurulması, uyumluluk ve risk değerlendirmeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna dair konularda danışmanlık vermektedir. 

  2003-2007 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat (meslek memuru) olarak Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent Büyükelçiliği’nde, 2007-2009 yılları arasında Zorlu Holding Energi Grubu ile 2009-2015 yılları arasında ise Sabancı Holding’de hukuk müşaviri olarak çalışmıştır. 2013-2014 yılında Sabancı Holding’in halka açık grup şirketlerinden olan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında uluslararası bir hukuk ofisinin Istanbul ofisinde Kurumsal İşlerden Sorumlu Ortak olarak görev yapmıştır. Şu an serbest danışmanlık yapmakta ve start-up ve kurumsal şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır. DEIK Kamu-Özel İşbirliği (PPP) Komitesi üyesi olarak Türk ve yabancı delegasyonlara verilen eğitimlerde eğitimci olarak yer almaktadır. Ayrıca zaman zaman TRT World News’te yorumcu olarak uluslararası güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere yayınlara davet edilmektedir.
  Katılımcı Profili & Belgelendirme

  Katılımcı Profili

  Eğitime özellikle hukukçu olmayan iş dünyası profesyonelleri için sözleşmeler hukukunun temellerini aktarmak ve iş dünyasında sık karşılacakları sözleşme türleri üzerine uygulama çalışmaları ile pratik bilgi aktarmak için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda farklı departmanlarda çalışan danışmanlar, departman ve ekip yöneticileri, hukuki süreçlerden sorumlu olacak yönetici / yönetici adaylarının katılımı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra sözleşme hazırlayan, inceleyen, imzalayan her seviyeden yöneticinin katılımı önerilmektedir. 

  Ayrıca sözleşmeler konusunda bilgilerini güncellemek isteyen avukatlar, işletme sahipleri, işveren vekillerinin katılımı da eğitim hedefleri ile uyuşmaktadır.

  Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

  Belgelendirme

  Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir. 


  Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

  Kayıt & Ücret Bilgileri

  Kayıt Bilgileri

  Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.

  Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir; 

  - Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz. 

  - Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.

  - Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.

  - Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.


  Detaylı Bilgi için; Fatma Ermiş | BMI Education Director | 0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74 | fatmaermis@bmieducation.com

  Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

  Ücret Bilgileri

  Kişi Başı Program Bedeli; 1.500 TL + %18 KDV

  - 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
  - Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
  Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir. 

  - Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

  - Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

  - Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.

  Detaylı Bilgi & Başvuru  Formu

  Eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi için aşağıdakı formu doldurmanız yeterli, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.