BMI Eğitim Programları

Tüm eğitim programları, kuruma özel kapalı sınıf (online veya sınıf-içi) olarak düzenlenebilmektedir. 
Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen info@bmieducation.com adresinden bizlerle iletişime geçiniz. 

BMI Business School'un en sık talep edilen eğitim başlıklarını aşağıda görebilirsiniz, farklı başlıklar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kurumsal Eğitim Katalog - Index 2023
Kurumsal Eğitim Talep Formu

Genel Yönetim & Liderlik

 • Yönetici Gelişim Programı (Kuruma Özel)
 • Yetkinlik Gelişim Programı (Kuruma Özel)
 • Yönetici Yetkinlikleri Programı
 • Yöneticilikten Liderliğe Geçiş
 • İlk Kademe Yönetici Gelişim Programı
 • Zaman Yönetimi & Planlama
 • Etkin Toplantı Yönetimi
 • Sanal ve Uzak Ekip Yönetimi
 • Değişim Yönetimi & Liderliği
 • Ekip Yönetimi & Ekip Bilinci
 • Motivasyon & İlham Verme
 • Etkin Geribildirim & Takdir
 • Farklılıkların Yönetimi
 • Liderler için Nörobilim
 • Sonuç & Başarı Odaklılık
 • Kişisel Farkındalık 
 • Değer Yaratma
 • Yöneticiler için Micro MBA
 • Üst Yönetim için Strateji & Liderlik
 • Stratejik Düşünme & Planlama
 • Stratejik Yönetim
 • Performans Yönetimi
 • Yöneticiler için İletişim Becerileri
 • İkna & Müzakere
 • Çatışma Yönetimi
 • Stres & Öfke Yönetimi
 • Kendini & Değerlerini Tanıma
 • Öğrenme & Gelişim Odaklılık
 • Ekibini Gelişime Yönlendirme
 • Duygusal Zeka & Empati
 • Motivasyon & Mutluluk Yönetimi
 • Yöneticiler için Fasilitasyon
 • Hoshin Kanri Yaklaşımı
 • Hikayeleştirme
 • Analitik Düşünme & Problem Çözme
 • İnovatif Düşünme & İnovasyon
 • Kurumsal Girişimcilik
 • Duygusal Çeviklik & Dayanıklılık
 • Hedeflerle Yönetim & SMART
 • Yöneticiler için Koçvari Yaklaşımlar
 • Mavi Yaka Yönetimi & İletişimi
 • Kendi Hayatının Lideri Olmak
 • Delegasyon Becerileri
 • Durumsal Liderlik
 • Kuşaklararası İletişim & Yönetim
 • Güven & İşbirliği Ortamı Yaratmak
 • Otorite Kullanmadan Yönetmek
 • Kurum Kültürü & Biz Bilinci
 • Çevik Yönetim Yaklaşımı
 • Dijital Çağda Liderlik
 • Bütünsel Liderlik Yaklaşımları

Finans & Muhasebe Eğitimleri

 • Finans Akademisi (Kuruma Özel)
 • Finansçı olmayanlar için Finans
 • Finansal Tablo Analizi & Yorumlama
 • Finansal Matematik
 • Finansal Okuryazarlık / Farkındalık
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Kriz Ortamında Finans Yönetim
 • İleri Düzey Finansal Yönetim & Muhasebe
 • UFRS & TFRS - Temel Düzey
 • UFRS & TFRS - İleri Düzey
 • Bütçe & Gider Yönetimi
 • Bütçe Planlama & Bütçeleme
 • Finansal Muhasebe & Analiz
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Maliyet Analizi & Azaltma Teknikleri
 • Temel Düzey Vergi & Muhasebe
 • İleri Düzey Vergi & Muhasebe
 • Proje Analizi & Finansmanı
 • Finansman Yönetimi
 • Halka Arz & Yatırım Stratejileri
 • Şirket Birleşme, Devralma, Satınalma
 • Finansal Risk Yönetimi
 • İç Denetim & Kontrol
 • Suistimal & Sahteciliğin Önlenmesi
 • Finansta Dijital Dönüşüm & Fintech
 • Blockchain & KriptoParalar - Farkındalık
 • Finansçılar için Teknoloji Farkındalığı

Pazarlama & Satış Eğitimleri

 • Dijital Pazarlama Akademisi (Kuruma Özel)
 • Dijital Pazarlama & Sosyal Medya
 • Dijital Ajans Yönetimi & İletişimi
 • Dijital Okuryazarlık - Farkındalık
 • SEO & SEM - Arama Motoru
 • Google Araçları & Kullanımı
 • Sosyal Medya Reklamları Yönetimi
 • Sosyal Medya Reklamlarının Ölçümü
 • Sosyal Medyada Durum Analizi & Rapor
 • İçerik Pazarlaması & İçerik Stratejileri
 • Sosyal Ağlarda Topluluk Yönetimi
 • Sosyal Ağlarda Marka Yönetimi
 • E-Mail & Mobil Pazarlama
 • Omnichannel Pazarlama Stratejileri
 • Dijital Pazarlamada Güncel Trendler
 • Kullanıcı Arayüzü & Kullanıcı Deneyimi
 • E-Ticaret Stratejisi & Uygulamaları
 • Veri Tabanlı Pazarlama & CRM
 • Networking ile Pazarlama
 • Linkedin Kullanımı & Reklamları
 • Influencer Pazarlaması
 • Satış Akademisi (Kuruma Özel)
 • B2B2C Satış Yönetimi
 • Satışta Profesyonellik
 • 360 Derece Satış Teknikleri
 • Nöro Satış & İkna Teknikleri
 • Satışçılar için İletişim Becerileri
 • Satışçılar için Kişisel İmaj & Marka
 • Satışçılar için Müzakere & İkna
 • Satışçılar için Finansal Farkındalık
 • Online Satış & Sunum Teknikleri
 • Telefonda Satış & Sunum Teknikleri
 • Satış Ekiplerinin Yönetimi
 • Müşteri Odaklılık
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Bayi & Satış Kanalları Yönetimi
 • Farklı Müşteri Profilleri & Yönetimi
 • Zor Müşterilerle Başa Çıkma
 • Key Account / Kilit Müşteri Yönetimi
 • Müşteri Sadakati & Şikayeti Yönetimi
 • Segmentasyon & Hedefleme
 • Ürün Yönetimi 
 • Pazarlama Akademisi (Kuruma Özel)
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi
 • Dijital İletişim Stratejileri 
 • Pazarlamada Güncel Trendler
 • Marka Yönetimi & İletişimi
 • Marka Yaratmak & Konumlandırma
 • Kurumsal İletişim & PR
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
 • Sponsorluk & Etkinlik Yönetimi
 • Ticari Pazarlama
 • Pazar & Tüketici Araştırmaları
 • Pazarlama Bilgi Sistemleri
 • Pazarlamada Veri Analitiği
 • Veri Temelli Pazarlama
 • Davranışsal Pazarlama
 • Pazarlama & Nörobilim - Nöropazarlam
 • Müşteri Deneyimi Yolculuğu
 • Omnichannel Pazarlama İletişimi
 • Design Thinking ve Pazarlama
 • Uluslararası Pazarlama Stratejileri
 • Pazarlamada Büyük Veri

İnsan Kaynakları Eğitimleri

 • İnsan Kaynakları Akademisi (Kuruma Özel)
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • OKR Bazlı Performans Yönetimi
 • İş Hukuku & SGK Uygulamaları
 • Personel Özlük İşleri & Bordrolama
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • İK Danışmanlık Firmaları ile Çalışmak
 • Psikolojik Güvenlik - İK
 • İnsan Kaynaklarında Çevik Yaklaşımlar
 • Eğitmen Gelişim Akademisi (Kuruma Özel)
 • Eğiticinin Eğitimi & Sunum Teknikleri
 • Eğiticiler için Drama Teknikleri
 • Eğiticiler için Oyunlaştırma Teknikleri
 • Eğiticiler için Ölçme & Değerlendirme
 • Eğiticiler için Interaktif Sunum Tasarımı
 • Eğiticiler için Koçluk Becerileri
 • Eğitim & Gelişim Süreçleri Yönetimi
 • Eğitim & Gelişim Süreçlerinin Ölçümü
 • Öğrenme & Gelişim Odaklılık
 • Sürekli Öğrenen Organizasyon
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Üniversite - Kurumsal Eğitim Bağlantıları
 • Örgütsel Davranış & Kültür
 • Nörobilim & İK Yönetimi
 • İK Profesyonelleri için Stratejik Bakış
 • İK Profesyonelleri için Koçluk Becerileri
 • İK Profesyonelleri için Etkin Geribildirim
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Kuşaklararası İletişim & Yönetimi
 • İşveren Markası & Çalışan Bağlılığı
 • İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm
 • İnsan Kaynakları Analitiği & Veri Bilimi
 • İK Süreçleri için Sosyal Medya Kullanımı
 • İK Süreçleri için Etkin Linkedin Kullanımı
 • Çeşitlilik & Kapsayıcılık
 • Farklılıkların Yönetimi
 • Etik & Kültür Yaklaşımı
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Mutlu Şirket Oluşturmak

Teknoloji, Dijital & IT Eğitimleri

 • Dijital Dönüşüm Akademisi (Kuruma Özel)
 • Dijital Dönüşüm - Temel Farkındalık
 • Endüstri 4.0 - Temel Farkındalık
 • Dijital Dönüşüm - İşletme Yol Haritası
 • Yapay Zeka - Temel Farkındalık
 • Yapay Zeka - Uzmanlık
 • Makine Öğrenmesi - Temel Farkındalık
 • Makine Öğrenmesi - Uzmanlık
 • RPA / Robotik Süreç Otomasyonu
 • Siber Güvenlik - Temel Farkındalık
 • Siber Güvenlik - Uzmanlık 
 • Bulut Bilişim Sistemleri - Farkındalık
 • IoT - Temel Farkındalık 
 • Veri Analitiği - Uzmanlık Programı
 • Veri Analitiği & Bilimi - Farkındalık
 • Yöneticiler için Veri Analitiği
 • Blockchain Teknolojileri - Farkındalık
 • Kripto Ekonomi - Farkındalık
 • Metaverse - Farkındalık
 • Arttırılmış Gerçeklik - Farkındalık
 • Dijital Dönüşümde Trend Teknolojileri
 • Çevik Dönüşüm - Temel Farkındalık
 • Scrum Master Gelişim Programı
 • Product Owner Gelişim Programı
 • Çevik Proje Yönetimi
 • Çevik Süreç Yönetimi
 • PMP Proje Yönetimi - Temel Farkındalık
 • PMP Proje Yönetimi - Uzmanlık Sertifika
 • IIBA İş Analizi - Temel Farkındalık
 • IIBA İş Analizi - Uzmanlık Sertifika
 • CBIP İş Zekası - Temel Farkındalık
 • CBIP İş Zekası - Uzmanlık Sertifika
 • MS Excel Eğitimi - Temel Düzey
 • MS Excel Eğitimi - İleri Düzey
 • MS Excel'de Veri Analizi & Raporlama
 • MS Excel'de Makro
 • MS Office Araçları - Programları
 • Google Araçları 101
 • Yeni Nesil Sunum Programları

Operasyon & Tedarik Eğitimleri

 • Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Akademisi (Kuruma Özel)
 • Lojistik Yönetimi
 • Lojistik Bilgi Sistemleri
 • Lojistik Referans Modeller
 • Lojistik, Dağıtım ve Sevkiyat Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Planlama & Optimizasyon
 • Stratejik Satınalma Yönetimi
 • Satınalmada Sözleşme Yönetimi
 • Satınalmada Tedarikçi Yönetimi & İletişim
 • Satınalma ve Tedarik Bütçesi Yönetimi
 • Satınalmada Dijital Dönüşüm
 • Tedarikte Dijital Dönüşüm
 • Satınalma Mükemmellik Modeli
 • ERP'lerde Satınalma ve Tedarik Yönetimi
 • Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Operasyonel Mükemmelik Akademisi
 • Stratejik Operasyon Yönetimi 
 • Depo & Stok Yönetimi 
 • Depo Tasarımı & Planlama
 • Stok Planlama 
 • İleri Üretim Sistemleri
 • Üretim Planlama & Talep Tahmini
 • Yalın Üretim Yaklaşımları & Teknikleri
 • Yalın Depo Yönetimi
 • Yalın 6 Sigma Kuşak Eğitimleri
 • 5S ve Operasyonel Verimlilik
 • Kaizen - Odaklanmış İyileştirme
 • Kaizen & Kaizen ile Yönetim
 • Poke Yoke - Kaynağında Kalite
 • Analitik Düşünme & Problem Çözme
 • 8D ile Problem Çözme Yaklaşımları
 • Müşteri Hizmetleri Yönetimi
 • Dış Ticaret Uygulamaları & Gümrük
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Uygulamalı Gümrük İşlemleri
 • İhracat Süreçlerinin Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret Yönetimi
 • E-İthalat & E-İhracat 
 • Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret
 • Kalite & Süreç Yönetimi
 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Agile - Çevik Yönetim Yaklaşımları
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
 • Sürdürülebilirlik - Temel Farkındalık
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulamaları
 • Çevre Yönetim Sistemi & Duyarlılık

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 • Yeni Mezunlar / Oryantasyon için İş Hayatına Hazırlık Eğitimi (Kuruma Özel)
 • MT Gelişim Programı (Kuruma Özel)
 • Online İletişim & İlişki Yönetimi
 • E-mail & Telefonda Kurumsal İletişim
 • Etkili Sunum Becerileri
 • Sunum & Rapor Hazırlama
 • Hikaye Anlatıcılığı & Hikayeleştirme
 • Değer Yaratma
 • Adalet ve Etik
 • Sorumluluk Alma Prensibi
 • Dengeli Yaşam Perspektifi
 • Ego Yönetimi
 • Olumlu Düşünme Becerisi
 • Etkin İletişim Becerileri
 • Sağlıklı & Güvenilir İletişim
 • Drama Teknikleri ile İletişim
 • İletişimde Nezaket & Protokol Kuralları
 • İletişim & İlişki Yönetimi
 • Farklılıkların Yönetimi & Saygı
 • Güven, Kredibilite & Saygı Oluşturmak
 • Gelişim Odaklılık
 • Öğrenme Çevikliği - Öğrenmeyi Öğrenme
 • Proaktif Olmak & İnsiyatif Almak
 • Konsantrasyon & Verimli Çalışma
 • Kişisel Zaman Yönetimi & Planlama
 • Duygusal Zeka & Empati
 • Transaksiyonel Analiz
 • Kendini & Değerlerini Tanıma
 • Kişisel İmaj & Marka Yönetimi
 • İş Hayatında Profesyonel Giyim
 • Motivasyon & Kişisel Farkındalık
 • İş Hayatında Mindfulness
 • İş Hayatında İnsan Psikolojisi
 • Psikolojik Dayanıklılık
 • Öz Şefkat & Öz Farkındalık
 • Duygusal Çeviklik & Dayanıklılık
 • Duyguların Yönetimi
 • Stres & Öfke Yönetimi
 • Yaratıcı Düşünme & Yenilikçilik
 • Tasarım Odaklı Düşünme
 • Yeniden Düşünme & Değerlendirme

​Örnek Eğitim İçerikleri

Tüm Eğitimler
Finans
İnsan Kaynakları
Satış & Pazarlama
Operasyon & Tedarik & IT
Yönetim & Liderlik
Gelişim & Diğer
Tüm Eğitimler
Proje Yönetimi (PMP Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 6 Gün (36 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı

Süre: 6 Gün (36 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Prog.

Süre: 6 Gün (36 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Finansal Yönetim Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Excel Veri Analizi & Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Yönetimi Uzmanlığı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Etkin Yöneticilik ve Liderlik Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Enerji Hukuku & Piyasaları Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

UFRS / TFRS - UMS / TMS Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Analizi (IIBA Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 6 Gün (36 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi Metodolojisi Farkındalık Eğitimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sözleşmeler Hukuku Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (10 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

E-Ticaret Yönetimi & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dış Ticaret İşlemleri & Gümrük Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Eğitim Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kriz Dönemi Mali Tablolar Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sanal ve Uzak Ekip Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hukuku, Bordrolama, SGK Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İK'cılar için Koçluk Becerileri Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Mülakat Teknikleri & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Veri Bilimi Uzmanlığı & Python Sertifika Programı

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Maliyet Muhasebesi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Orta Kademe Yöneticiler için Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kişisel İmaj ve Marka Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Depo ve Stok Yönetimi - Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Değişim Yönetimi & Liderlik Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Takım Yönetimi ve İletişimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İşe Alım ve İşveren Markasi için Sosyal Medya Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Performans Yönetim Sistemi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sosyal Ağlarda Topluluk ve Marka Yönetimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0 Temel Farkındalık

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Zaman Yönetimi ve Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Fintech, Blockchain, Bitcoin Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İK Analitiği & Veri Bilimi Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Design Thinking ve Yaratıcılık Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İş Hayatında Mindfulness & Bilinçli Farkındalık

Süre: 2 Gün (8 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bağımsız Denetim Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Satışta Profesyonellik - Satış Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Etkili Sunum & İletişim Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Geribildirim Almak & Vermek Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Makroekonomik Verilerin Yorumlanması

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İşveren Markası Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İlk Kademe Yöneticiler için Yönetici Yetkinlikleri Gelişimi

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Finans
Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

UFRS / TFRS - UMS / TMS Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kriz Dönemi Mali Tablolar Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Maliyet Muhasebesi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Makroekonomik Verilerin Yorumlanması

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bağımsız Denetim&Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kurumsal Risk Yonetimi Sertifika Programı

Süre: 18 Saat / Executive Education

> Detaylı Bilgi

Fintech, Blockchain, Bitcoin Farkındalık Eğitimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hukuku, Bordrolama, SGK Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Mülakat Teknikleri & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İK'cılar için Koçluk Becerileri Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Performans Yönetim Sistemi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İşveren Markası Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İK Analitiği & Veri Bilimi Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İşe Alım ve İşveren Markasi için Sosyal Medya Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Satış & Pazarlama
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

E-Ticaret Yönetimi & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Design Thinking ve Yaratıcılık Eğitim Programı

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Satışta Profesyonellik - İleri Satış Teknikleri

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Sosyal Ağlarda Topluluk ve Marka Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Sosyal Ağlarda Reklam Modelleri ve Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Satış Profesyonelleri için Müzakere ve İkna Teknikleri

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Operasyon & Tedarik & IT
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Yönetimi Uzmanlığı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi (PMP Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 6 Gün (36 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dış Ticaret İşlemleri & Gümrük Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Excel Veri Analizi & Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Veri Bilimi Uzmanlığı & Python Sertifika Programı

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Depo ve Stok Yönetimi - Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Analizi (IIBA Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yalın 6 Sigma Beyaz Kuşak Eğitim Programı

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

5S ile Verimlilik & Verimli Organizasyon

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0 Temel Farkındalık

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İş Analizi (IIBA Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yönetim & Liderlik
Etkin Yöneticilik ve Liderlik Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sanal ve Uzak Ekip Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Orta Kademe Yöneticiler için Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Değişim Yönetimi & Liderlik Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İlk Kademe Yöneticiler için Yönetici Yetkinlikleri Gelişimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Takım Yönetimi ve İletişimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Zaman Yönetimi ve Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Geribildirim Almak & Vermek Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Gelişim & Diğer
Dış Ticaret İşlemleri & Gümrük Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sözleşmeler Hukuku Uzmanlık Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (10 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Prog.

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Eğitim Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Enerji Hukuku & Piyasaları Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Etkili Sunum & İletişim Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hayatında Mindfulness & Bilinçli Farkındalık

Süre: 2 Gün (8 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kişisel İmaj ve Marka Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi